Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra


Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je na internetskoj stranici: http://www.mppi.hr/default.aspx?id=8843 javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

U svrhu što kvalitetnije pripreme prijedloga Pravilnika te uključivanja što šire stručne i opće javnosti u javnu raspravu, pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s ovim prijedlogom Pravilnika dostave resornom Ministarstvu najkasnije do srijede, 14. svibnja 2014. godine, na način opisan u uputama danim na navedenoj internetskoj stranici.Priopćenja