U Buenos Airesu osnovana Eurokomora, zajednica gospodarskih komora zemalja članica EU

 

Na inicijativu osam, od postojećih 16, bilateralnih gospodarskih komora zemalja članica EU, u Buenos Airesu je 20. ožujka 2014. godine osnovana Argentinska Eurokomora (ACA), koja objedinjuje bilateralne gospodarske, trgovinske, industrijske komore zemalja članica EU koje već djeluju u Argentini. Takve gospodarske Eurokomore već postoje u sedam zemalja Južne Amerike.

Glavne zadaće Argentinske Eurokomore su promicanje gospodarskih bilateralnih odnosa između Argentine, MERCOSUR-a i EU, zastupanje interesa njezinih članica u Argentini te na njihov zahtjev poticanje suradnje između privatnog europskog sektora i argentinskih partnera.

U Argentinsko-hrvatskoj gospodarskoj komori - CACIC, sa sjedištem u Buenos Airesu, u tijeku je donošenje odluke o uključivanju u Eurokomoru.Priopćenja