Trgovinski sporazum između EU-a i Alžira primjenjuje se i na Hrvatsku

 

Misija Demokratske Narodne Republike Alžir u Europskoj uniji obavijestila je da se odredbe Euro-mediteranskog sporazuma između Europskih zajednica i njezinih država članica i Demokratske Narodne Republike Alžir primjenjuju na Republiku Hrvatsku.

Euro-mediteranski sporazum potpisan je 22. travnja 2002. i stupio je na snagu 1. rujna 2005. godine. Sporazumom je uspostavljeno područje slobodne trgovine robama i uslugama, a sadrži i odredbe pravila o podrijetlu robe, suradnju u carinskim pitanjima, te odredbe o promicanju i zaštiti ulaganja.  

Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, te članak 108. Euro-mediteranskog sporazuma trebao je omogućiti nesmetanu primjenu njegovih odredbi na Republiku Hrvatsku od 1. srpnja 2013. godine. Međutim, alžirska strana je tek nakon intenzivnih aktivnosti i suradnje Ministarstva vanjskih i europskih poslova s radnim tijelima Europske komisije 28. travnja ove godine odobrila primjenu odredbi Euro-mediteranskog sporazuma na Republiku Hrvatsku. Navedenom odlukom hrvatskim gospodarstvenicima osigurano je korištenje preferencijalnih carinskih stopa za hrvatske proizvode na tržištu Alžira, te veću konkurentnost hrvatskih gospodarstvenika na navedenom tržištu.     

Kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji Europska komisija će sklopiti Dodatni protokol Euro-mediteranskom sporazumu koji će sadržavati dodatne odredbe u dijelu dodatne liberalizacije trgovine za poljoprivredno-prehrambene proizvode i odredbe pravila o podrijetlu robe.Priopćenja