U Den Haagu se održava Global Oceans Action Summit

 

Globalni samit o oceanima za sigurnost hrane i plavi rast (Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth) održava se od 22. do 24. travnja 2014. godine u Haagu.

Na samitu će biti predstavljeni mjerljivi koraci prema ostvarivanju međunarodno dogovorenih ciljeva u području ribarstva, vodnih kultura, zaštite prirodnih staništa i smanjivanja zagađenja. Cilj sastanka je promicanje pitanja zdravih oceana u sklopu međunarodne razvojne pomoći.

Naglasak će biti na potrebi dobrog upravljanja oceanima kroz balansiranje rasta i očuvanja mora, interesa privatnog sektora i dobrobiti za lokalne zajednice te područja izvan nacionalnih jurisdikcija i gospodarskih zona.

Dodatne informacije dostupne su na stranici: www.globaloceansactionsummit.comPriopćenja