Državljanstvo

Zakonom o hrvatskom državljanstvu («Narodne novine» broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93-Odluka USRH i 4/94 i 130/11, 110/15 i 102/19) uređuje se hrvatsko državljanstvo, pretpostavke za njegovo stjecanje i prestanak.

Tijelo nadležno za tumačenje odredaba Zakona o hrvatskom državljanstvu je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Zahtjev za upis djece u hrvatsko državljanstvo, za stjecanje, utvrđivanje ili otpust iz hrvatskog državljanstva, koji se u skladu sa Zakonom može podnijeti i u inozemstvu, predaje se putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova (www.mvep.hr) mogu se naći kontakt podatci o diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (https://mvep.gov.hr/diplomatske-misije-i-konzularni-uredi/veleposlanstva-rh-u-svijetu/22966).

Detaljne informacije o stjecanju hrvatskog državljanstva, kao i o otpustu iz hrvatskog državljanstva, dostupne su na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (https://mup.gov.hr), odnosno izravno na poveznici https://mup.gov.hr/drzavljanstvo-325/325.