Prebivalište

Informacije o prebivalištu hrvatskih državljana dostupne su na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.