Uputa za carinsku potvrdu

ZAPRIMAJU SE SAMO ORIGINALI ILI OVJERENI PRESLICI ISPRAVA.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA MOŽE BITI DRŽAVLJANIN RH ILI STRANAC KOJEM JE U RH ODOBREN PRIVREMENI BORAVAK.

Potrebne isprave:

1. POPUNJEN I POTPISAN ZAHTJEV

2. PUTOVNICA

3. ISPRAVA KOJA DOKAZUJE ADRESU U JAPANU

4. DOKAZ O NEPREKIDNOM BORAVKU U JAPANU OD NAJMANJE 1 GODINE PRIJE PRESELJENJA U RH

5. DOKAZ O PREBIVALIŠTU (ZA STRANCE, PRIVREMENOM BORAVKU U HRVATSKOJ).

Konzularnu pristojbu od 5.267 JPY potrebno je uplatiti na račun Veleposlanstva: Embassy of the Republic of Croatia, The Bank of Tokyo Mitsubishi, Shibuya Meijidori Branch, JPY ordinary account no.: 3229681Gotovinu ne možemo primiti.

O POVLASTICI ODLUČUJE CARINARNICA PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA.

ROK OD 12 MJESECI ZA KORIŠTENJE POVLASTICE RAČUNA SE OD DATUMA PRESELJENJA U REPUBLIKU HRVATSKU.