Upis u maticu rođenih i knjigu državljana

Upis djeteta rođenog u inozemstvu mlađeg od 18 godina u maticu rođenih i knjigu državljana Republike Hrvatske

Ako je barem jedan od roditelja u vrijeme djetetovog rođenja hrvatski državljanin i dijete nije napunilo 18 godina života, dijete može steći hrvatsko državljanstvo prirođenjem suglasno odredbama čl. 5 Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 222/92, 4/94) na način da se putem ovog Veleposlanstva zatraži upis rođenja djeteta, suglasno odredbama čl. 41 Zakona o državnim maticama NN96/93) u maticu rođenih prema mjestu posljednjeg prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj, odnosno u centralnu evidenciju Grada Zagreba, ukoliko niti jedan od roditelja koji su hrvatski državljani nisu imali prebivalište u Republici Hrvatskoj i u knjigu državljana Republike Hrvatske.

Za upis je potrebno dostaviti:

  • u cijelosti, tiskanim slovima popunjenu i potpisanu tiskanicu prijave upisa
  • domovnice ili putovnice roditelja
  • original stranog izvatka iz matice rođenih (Birth certificate) za dijete, koji mora biti ovjeren pečatom Apostille