Privremeni boravak

Novina u Zakonu o strancima je da se zahtjev za izdavanje odobrenja za PRVI PRIVREMENI BORAVAK podnosi nadležnoj diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske (članak 48. stavak 1. Zakona).

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak stranac može podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ako:

  • za to postoji ozbiljan humanitarni razlog
  • se traži spajanje obitelji s azilantom
  • se radi o stipendistu u okviru programa odobrenog od ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i znanosti
  • se radi o strancima iz članka 132. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o strancima (osnivači vlastitog trgovačkog društva i obrtnici)

Svrhe radi kojih se može odobriti privremeni boravak su:

  • spajanje obitelji
  • rad
  • srednjoškolsko obrazovanje i studiranje
  • znanstveno istraživanje
  • humanitarni razlozi
  •  Iznimno, strancu se može odobriti privremeni boravak i u druge svrhe, najduže do 6 mjeseci u godini dana (članak 51. Zakona o strancima).

Autonomni boravak – vrsta privremenog boravka koja će se odobriti strancu kojemu je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji u neprekidnom trajanju od najmanje 4 godine, ako ispunjava uvjete za odobrenje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj (članak 61. stavak 1. Zakona).