Putovnica

Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina, kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.
Putovnica se izdaje s rokom važenja od 10 godina, a osobama mlađim od 21. godine putovnica se izdaje s rokom važenja od 5 godina.
Hrvatski državljani koji borave u inozemstvu zahtjev za izdavanje putovnice mogu podnijeti u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu ukoliko u inozemstvu borave dulje od tri mjeseca.
Zahtjev za izradu putovnice podnosi se osobno. Novu putovnicu može se preuzeti u pravilu jedino osobno.
 
DOKUMENTI POTREBNI ZA DOBIVANJE HRVATSKE PUTOVNICE:
Za izdavanje prve putovnice treba priložiti:
1.   Jednu fotografiju veličine 35 x 45 mm u boji s jednobojnom svijetlom pozadinom (ukoliko se radi o sijedoj kosi pozadina mora biti tamnija), lice mora zauzimati 75-80% površine fotografije. Preporučamo da ne koristite foto-automat. Molimo da podrobno proučite sljedeću internetsku stranicu: https://mup.gov.hr/UserDocsImages/BannerZona/Upute%20za%20fotografije%202013%20(2).pdf
2.   Domovnicu ili Rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo;
3.  Rodni list odnosno Izvod iz matične knjige rođenih, ako ste rođeni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Crnoj Gori; ako ste rođeni u Japanu, trebate priložiti svoj Birth Certificate (original ili ovjerena preslika), sa žigom APOSTILLE (koji možete dobiti u Konzularnoj upravi Ministarstva vanjskih poslova Japana u Tokiju); ako ste rođeni u nekoj trećoj zemlji koja nije potpisnica Haške konvencije (Apostille) onda morate provesti postupak pune legalizacije (ovjera veleposlanstva te zemlje u Japanu, zatim ovjera MVP Japana te naposljetku ovjera Veleposlanstva RH u Tokiju);
4.  MBG (JMBG) i OIB broj
5.  Dokaz o boravku u inozemstvu duljem od 3 mjeseca (ID, viza ili strana putovnica);
6.  Dokaz o uplati 7.286 JPY (za mlađe od 21 godine) ili 9.715 JPY (za starije od 21 godine) na račun Veleposlanstva: Embassy of the Republic of Croatia, The Bank of Tokyo Mitsubishi, Shibuya Meijidori Branch, JPY ordinary account no.: 3229681Gotovinu ne možemo primiti.
Za izdavanje nove putovnice treba priložiti:
1.   Jednu fotografiju veličine 35 x 45 mm u boji s jednobojnom svijetlom pozadinom (ukoliko se radi o sijedoj kosi pozadina mora biti tamnija), lice mora zauzimati 75-80% površine fotografije. Preporučamo da ne koristite foto-automat. Molimo da podrobno proučite sljedeću internetsku stranicu:
http://www.mup.hr/UserDocsImages/dokumenti/Upute%20za%20fotografije.pdf;
2.   Važeću putovnicu;
3.   Stranu osobnu iskaznicu ili drugu potvrdu boravišnog statusa;
4.   MBG (JMBG) i OIB broj
5.    Dokaz o uplati 7.286 JPY (za mlađe od 21 godine) ili 9.715 JPY (za starije od 21 godine) na račun Veleposlanstva: Embassy of the Republic of Croatia, The Bank of Tokyo Mitsubishi, Shibuya Meijidori Branch, JPY ordinary account no.: 3229681Gotovinu ne možemo primiti.