Veleposlanik Drobnjak supredsjeda radnom skupinom za revitalizaciju rada OSUN-a

Veleposlanik Vladimir Drobnjak, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku te veleposlanik Wilfred Emvula, stalni predstavnik Namibije imenovani su supredsjedateljima ad hoc radne skupine za revitalizaciju rada Opce skupštine tijekom 69. zasjedanja. U radu ad hoc radne skupine za revitalizaciju rada Opce skupštine sudjeluju sve države clanice Ujedinjenih naroda koje svojim aktivnim doprinosom pokušavaju identificirati na koji nacin ojacati ulogu, ovlasti i ucinkovitost OSUN-a. Naime, godišnje izvješce radne skupine, osim što ocjenjuje uspješnost provedbe usvojenih rezolucija Opce skupštine, sadrži i preporuke iz cetiri podrucja važna za proces revitalizacije: uloga i ovlasti OS; radne metode; izbor i imenovanje glavnog tajnika i drugih osoba na izvršnim pozicijama; te jacanje institucionalnog pamcenja Ureda predsjednika OS. Supredsjedatelje radne skupine imenovao je, u skladu sa svojim ovlastima, predsjednik Opce skupštine UN-a Sam Kutes.

Priopćenja