24. listopada - Dan Ujedinjenih naroda

Na današnji dan 1945. g. stupio je na snagu osnivacki dokument Ujedinjenih naroda - Povelja UN-a, stoga se danas obilježava Dan Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni narodi predstavljaju globalnu politicku platformu za suceljavanje s kljucnim izazovima za covjecanstvo, kako današnjice tako i buducih generacija. Upravo ce se tijekom sljedecih godinu dana, uoci velikog jubileja – sedamdesetogodišnjice postojanja UN-a, Organizacija baviti strateškim pitanjima koja ce definirati buducnost svijeta – novim obvezujucim okvirima za održivi razvoj nakon 2015. godine te klimatskim promjenama. Republika Hrvatska od primanja u clanstvo 22. svibnja 1992. aktivno sudjeluje u širokom spektru djelatnosti Organizacije. U posljednjih godinu dana to je posebno dokazala aktivnim djelovanjem u New Yorku, Ženevi i Becu te kroz svoj potpredsjedanja Gospodarskim i socijalnim vijecem (ECOSOC) te Komisijom za izgradnju mira (PBC), predsjedanjem Komisijom za razoružanje, preuzimanjem supredsjedanja procesom revitalizacije rada Opce skupštine tijekom 69. zasjedanja, aktivnim sudjelovanjem u radu Otvorene radne skupine za ciljeve održivog razvoja te kroz druge brojne aktivnosti. Posebnu vidljivost Republika Hrvatska stekla je na medunarodnoj razini i organizacijom posebnih dogadanja u UN-u kao što je panel rasprava „Uloga žena u održivom razvoju u postkonfliktnim društvima“ koju je vodila prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusic 26. rujna ove godine u New Yorku. Takoder, 28. svibnja u zajednickoj suradnji s Talijanskom Republikom u okviru Integracijskog segmenta ECOSOC-a predstavljeni su modeli ocuvanja povijesne baštine Dubrovnika i Venecije, gradova koji se nalaze na popisu svjetske baštine UNESCO-a. I u 2015. godini, Republika Hrvatska nastavit ce raditi na daljnjem jacanju i ucvršcivanju sustava UN-a u suocavanju s aktualnim sigurnosnim izazovima: terorizmom i proliferacijom oružja za masovno uništenje. Nastavit cemo se zalagati za jacanje demokracije, poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, osnaženju prava žena na podrucju njihovog ekonomskog osnaživanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite. Takoder, Republika Hrvatska nastavit ce s aktivnim sudjelovanjem u radu na definiranju novih ciljeva održivog razvoja, na stvaranju novog univerzalnog i obvezujuceg sporazuma o pitanju klimatskih promjena, promicanja podrucja kao što su rekonstrukcija post-konfliktnih država i društava, humanitarnog prava te afirmaciju globalnog sustava normi medunarodnog prava te rada medunarodnih pravosudnih tijela.

Priopćenja