Usuglašeno uvođenje nulte stope PDV-a na osnovne životne namirnice u BiH

Zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za usuglašavanje teksta Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost /PDV/ usuglasila je 23. kolovoza 2022. godine uvođenje diferencirane stope PDV-a u BiH od nula posto na osnovne životne namirnice, hranu i opremu za djecu, sjemenski i sadni materijal, te od 22 posto na luksuznu robu.
Na ostale proizvode i usluge primjenjivala bi se dosadašnja jedinstvena stopa PDV-a od 17 posto. Prema usuglašenim dopunama Zakona, Uprava za indirektno oporezivanje BiH zadužena je da precizira na koju će se robu primjenjivati ove stope PDV-a, čija je primjena vremenski ograničena do 31. prosinca.

Pisane vijesti