Počinju pregovori o privatizaciji izraelske pošte

Ministarstva financija i komunikacija Države Izrael započinju pregovore o privatizaciji Izraelske pošte (Israel Postal Co.) Proces privatizacije Pošte dio je vladinog plana oporavka tvrtke koji uključuje dobijanje kredita u vrijednosti od 520 mil Eura, uz obavezu da će tvrtka prodati na tržištu udjele u vrijednosti od  cca 140 mil Eura. putem javne ponude i samog procesa privatizacije.
U okviru ovog procesa, Vlada će staviti na prodaju svoj udio u tvrtci s ciljem omogućavanja budućem vlasniku upravljanje tvrtkom u cijelosti, te će na sebe preuzeti troškove plana obnove nastale među ostalim i zbog otpuštanja zaposlenih.

Pisane vijesti