Devizne rezerve Centralne banke BiH krajem rujna iznosile 15,92 milijarde KM

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju rujna 2023. godine iznosile su 15,92 milijarde KM. U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje deviznih rezervi od 44,2 milijuna KM (0,3 posto).
U strukturi deviznih rezervi, na mjesečnom nivou su povećane investicije u vrijednosne papire za 140,8 milijuna KM (2,1 posto), dok su depoziti kod nerezidentnih banaka smanjeni za 92,8 milijuna KM (1,1posto), navodi se iz Centralne banke BiH.
Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju rujna 2023. godine iznosili su 23,04 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 184,1 milijuna KM (0,8 posto). Kreditni rast registriran je kod sektora stanovništva za 79,2 milijuna KM (0,7 posto), kod privatnih poduzeća za 124,6 milijuna KM (1,3 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 1,2 milijuna KM (0,5 posto).
Smanjenje kreditnog rasta registrirano je kod nefinancijskih javnih poduzeća za 1,3 milijuna KM (0,2 posto) i kod vladinih institucija za 19,6 milijuna KM (1,9 posto).
Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u rujnu 2023. godine iznosila je 5,5 posto, nominalno 1,2 milijarde KM.
Godišnji rast kredita registriran je kod sektora stanovništva za 712,6 milijuna KM (6,5 posto), privatnih poduzeća za 485,9 milijuna KM (5,3 posto), nefinancijskih javnih poduzeća za 62,2 milijuna KM (11,7 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 46,6 milijuna KM (26 posto). Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrirano je kod vladinih institucija za 112,8 milijuna KM (9,9 posto).

Pisane vijesti