Od Nove godine bez carina na uvoz u BiH iz zemalja EFTA-e

Od 1. siječnja 2015. godine u BiH će biti omogućen uvoz bez carine većine proizvoda iz Švicarske, Lihtenštajna, Norveške i Islanda, jer na snagu stupa Sporazum o bescarinskoj trgovini sa članicama Europske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA). Prema odredbama dogovora, sva roba iz zemalja članica EFTA bit će bez carina do kraja 2016. godine. U priopćenju švicarske Vlade ističe se da će istovremeno stupiti na snagu sporazum između BiH i Švicarske o ukidanju tarifa na poljoprivredne proizvode, kako obrađene, tako i sirovine. Iste sporazume EFTA ima sa Srbijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Albanijom.Priopćenja