Ocjena Međunarodnog monetarnog fonda makroekonomske stabilnosti Bugarske

Međunarodni monetarni fond rangira Bugarsku u vrh među zemlje Srednje i Jugoistočne Europe s najboljom makroekonomskom stabilnosti, koju ocjenjuje vrlo važnom ali i nedovoljnom za postizanje gospodarskog rasta. Bugarskoj se preporučuje provedba strukturnih reformi kako bi postigla ujednačeniji gospodarski razvoj i približila se životnom standardu Zapadne Europe, te poboljšanje pozicije kada je riječ o korupciji i trenutačno posljednjim mjestima među zemljama Srednje i JIE Europe. Navedene ocjene donosi posebno izvješće MMF-a pod naslovom 25 godina tranzicije - post-komunistička Europa i MMF koje je u Sofiji predstavio rezidentni predstavnik MMF-a u Bugarskoj, Guillermo Tolosa.

Izvješće analizira tranzicijska kretanja i zaključuje kako se proces izgradnje tržišne ekonomije pokazao složenijim nego što se to očekivalo prije 25 godina. Inicijalne tranzicijske recesije bile su praćene turbulentnim kretanjima, visokim ili hiper-inflacijskim pritiscima kao što je to bio slučaj u Bugarskoj. Zbog povoljnog okruženja i do posljednje financijske krize, novi modeli rasta pokazali su se uspješnima, a prosječan rast europskih zemalja iznosio je između 3 i 6%. Iako u početku na dobrim temeljima, gospodarski rast postao je sve više neuravnotežen i u puno slučajeva temeljen na ogromnom zaduživanju utrošenim za potrošnju i izgradnju. Kritičan element reformskog procesa je izgradnja poticajnog poslovnog okruženja u kojoj realni sektor može odgovarajuće djelovati, a ključ stvaranja takvog okruženja jesu dalekosežne i učinkovite zakonodavne, administrativne i institucionalne reforme u  širokom spektru sektora i područja.Priopćenja