Održana 7. sjednica Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva – raspravljena metodologija praćenja statističkih podataka o izvozu i razmotren napredak u provedbi mjera četvrtog tromjesečja Akcijskog plana podrške izvozu 2014. – 2015.


Dana 19. studenog u Banskim dvorima održana je 7. sjednica Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva. Sudjelovali su svi članovi Povjerenstva (19 institucija) - predstavnici 9 ministarstava, Ureda predsjednika Vlade, HBOR-a, AIK-a, HAMAG-a, CEI-ja, HNB-a, 4 poslovna udruženja (HGK, HIZ, HOK, HUP)  i Ekonomskog instituta Zagreb. Sjednicu je vodio Joško Klisović, koordinator Povjerenstva i zamjenik  ministrice vanjskih i europskih poslova.

Na sjednici je razmotren tijek provedbe 19 mjera Akcijskog plana podrške izvozu za razdoblje 2014.-2015., čija je provedba predviđena za  IV kvartal 2014. godine. Radi se o opsežnom i zahtjevnom skupu mjera čije ispunjavanje podrazumijeva uspostavu mehanizma kontinuirane provedbe te čiji će rezultati znatno unaprijediti sustav podrške hrvatskim izvoznicima i podržati njihove napore da hrvatske robe i usluge plasiraju na vanjska tržišta.

Raspravljene mjere kreću se od uspostave jedinstvenog mrežnog portala za izvoznike, unaprjeđenja modela podrške sudjelovanja na sajmovima, identificiranja a zatim i smanjivanja ili ukidanja neporeznih opterećenja, poticanja uključivanja gospodarstvenika u inicijativu EK Misije za rast, otvaranja javnosti registra javnih investicijskih projekata, povećanja broja lokacija za izdavanje viza za RH, povećanja broja sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, poticanja politike stranih ulaganja u izvozni sektor, poduzimanja koraka usmjerenih ka poboljšanju pokazatelja konkurentnosti i kreditnog rating-a zemlje, poduzimanja mjera usmjerenih na jačanje tržišta kapitala i tržišta novca, do cijelog niza informativno-konzultativnih aktivnosti usmjerenih prema gospodarstvenicima (primjerice, o interesima RH u povlaštenim trgovinskim ugovorima i ostalim trgovinskim pitanjima EU, o instrumentima financijske podrške te ostalim temama od koristi izvoznicima).

Na sjednici su sudjelovali i predstavnici Državnog zavoda za statistiku. Ravnatelj DZS-a g. Marko Krištof održao je prezentaciju za članove Povjerenstva o metodologiji praćenja statističkih podataka o kretanju izvoza RH, s ciljem da se pojasni nova metodologiju praćenja i izračuna statističkih podataka vezano uz trgovinsku razmjenu roba sukladno pravilima Eurostata, a koju RH od 1. srpnja 2013. mora slijediti kao nova članica EU. S DZS-om su raspravljene i odgovarajuće mjere Akcijskog plana koje se odnose na unaprjeđenje statistike o trgovinskoj razmjeni roba i usluga te boljeg pristupa statističkim informacijama službenim institucijama, za potrebe informiranja, planiranja i izvješćivanja.

* * *

Akcijski plan je dostupan za preuzimanje na:
https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/2014/140508-ap-podrske-izvozu-2014-2015.pdf
https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/2014/140508-prilog-1_ap-podrske-izvozu-2014-2015.pdf
 
 
 Priopćenja