Privremena primjena trgovinskih odredbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove


Odredbe  Sporazuma o pridruživanju između Europske Unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Moldove s druge strane (Službeni list Europske unije L/259 i L/260, 30. kolovoz 2014.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_260_R_0002&from=HR primjenjuju se privremeno od 1. rujna 2014.

Privremeno se primjenjuju sljedeći dijelovi Sporazuma: članak 1; Glava I.; Glava II.; Glava III.; članci 12. – 18.; Glava IV.; poglavlja 1., 3., 5., 9., 12., 13., poglavlje 14.. (osim članka 77. (deveta alineja)), poglavlja 15., 16., 17., 26. i 28. te članci 37., 46., 57., 102. i 116.; Glava V.;Glava VI.;Glava VII.; osim članka 456. stavka 1. u mjeri u kojoj su odredbe te Glave ograničene na potrebe osiguravanja privremene primjene ovog Sporazuma kako je definirano u tom stavku te Prilozi I. do XIII., Prilozi XV. do XXXV. te Protokoli I. do IV.

Sporazumom se uspostavlja pridruživanje Unije i njezinih država članica i Republike Moldove, a u dijelu DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) ukidaju se uvozne pristojbe na gotovo svu trgovinu uz obvezujući okvir za zabranu svih proizvoljnih mjera za ograničavanje trgovine, uključujući izvozne pristojbe i količinska ograničenja za izvoz. DCFTA-om su ugovorene vremenski ograničene odredbe za osjetljive proizvode i pitanja, posebno tijekom prijelaznih razdoblja,  carinske kvote i mehanizmi protiv izbjegavanja mjera za osjetljive poljoprivredne proizvode. U prilogu XV. navedeno je snižavanje ili ukidanje carina za industrijske i poljoprivredne proizvode.

U smislu tehničkih prepreka u trgovini Republika Moldova postupno će prilagođavati svoje tehničke propise i norme propisima i normama EU-a. Sporazum u dijelu sukladnosti i prihvaćanja industrijskih proizvoda (ACAA) osigurat će određenim sektorima moldovskog zakonodavstva sustav nadzora tržišta sukladno EU-u.

Sporazum će u trgovini životinjama, biljkama i njihovim proizvodima osigurati usklađivanje zakonodavstva Moldove u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera te dobrobiti životinja sa zakonodavstvom EU-a, te će osigurati uspostavu mehanizma radi rješavanja problema vezanih uz  sanitarne i fitosanitarne mjere.Priopćenja