Potpisan Protokol o tehničkoj prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njezinih država članica i Republike Makedonije


Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njezinih država članica i Makedonije (FYROM), kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU, potpisan je 18. srpnja 2014. u Bruxellesu.

Protokol je sa strane Vijeća EU potpisao talijanski stalni predstavnik pri EU i  predsjedavajući COREPER-a, veleposlanik Stefano Sannino, a s makedonske strane veleposlanik i šef Misije Makedonije pri EU, Andrej Lepavcov. Svečanosti potpisivanja prisustvovala je direktorica u Glavnoj upravi za proširenje Alexandra Cas Granje (DG ELARG) te veleposlanik i hrvatski stalni predstavnik pri EU, Mato Škrabalo.

Makedonija je jedna od prvih zemalja s kojom su uspješno zaključeni pregovori o sklapanju Protokola, a uzimajući u obzir tradicionalnu trgovinu za poljoprivredno-prehrambene proizvode te odredbe o pravilima o podrijetlu robe.

Protokol sadrži i odredbe o privremenoj primjeni od dana hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Makedonija je 28. prosinca 2013. godine odobrila privremenu primjenu Protokola dok države članice EU-a ne primjenjuje Protokol do završetka postupka za njegovo stupanje na snagu.

Više na: https://mvep.gov.hr/gdtrgovinska-politika-europske-unije/trgovinski-odnosi-s-drzavama-regije/republika-makedonija/Priopćenja