U BiH potpisivanje memoranduma o razumijevanju


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je suglasnost Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Albanije, Azerbajdžana, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore, vezanog uz suradnju u implementaciji Južnog plinskog koridora u jugoistočnoj Europi. Memorandum su potpisale Albanija, Azerbajdžan, Republika Hrvatska i Crna Gora, dok se još očekuje potpis Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila je premijera da ovaj zaključak odmah uputi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.Priopćenja