Potpisan Protokol o tehničkim prilagodbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i Republike Srbije kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji


Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i Republike Srbije, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je 25. lipnja 2014., a počet će se privremeno primjenjivati od 01. kolovoza 2014. godine.

Republika Srbija je 29. travnja 2008. godine u Luksemburgu potpisala s Europskom unijom Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 01. rujna 2013. godine.

Dodatnim protokolom izvršene su tehničke prilagodbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na način da je omogućena daljnja liberalizacija trgovine za europske/hrvatske poljoprivredno-prehrambene proizvode na tržištu Republike Srbije uz poštivanje načela „tradicionalne trgovine“.

Slijedom navedenog, hrvatskim gospodarstvenicima osigurane su daljnje mogućnosti pristupa tržištu Republike Srbije kroz primjenu preferencijalnih carinskih stopa za značajne hrvatske poljoprivredno-prehrambene proizvode.Priopćenja