Moguća najniža inflacija u povijesti Slovačke

Prema najavama Narodne banke Slovačke, u 2014. godini mogla bi biti zabilježena najniža inflacija u povijesti Slovačke od 0,1%. Smatra se da najveći utjecaj na tako nisku stopu inflacije ima niži rast cijena prehrambenih proizvoda. Analitičari upozoravaju na negativne strane niske inflacije, kao što su negativan utjecaj na nezaposlenost i osobe s najnižim dohocima, odgoda kupnje, zbog očekivanja još nižih cijena te smanjenje investicija, što sve dovodi da usporavanja gospodarstva.Priopćenja