VRH Izrael sudjelovao u obilježavanju Dana žena u Izraelu

Povodom 8. ožujka i medunarodnoga dana žena, Klub veleposlanika u Izraelu i Ured za odnose s javnošcu izraelskog premijera, organizirali su za diplomatski zbor u Izraelu obilazak dvaju objekata pokreta za unaprjedenje položaja žena NA"AMAT – Pokret za zaposlene žene i volontere, i to dvojezicni vrtic u Jaffi s programom na hebrejskom i arapskom istodobno, uz poštivanje židovskih, kršcanskih i muslimanskih obicaja, te sklonište za žrtve obiteljskoga naselja u Izraelu, u koje bivaju primljene i židovske i arapske žrtve obiteljskoga nasilja. Cilj posjeta bio je prikazati ove dvije temeljne aktivnosti organizacije NA"AMAT, ali i staviti naglasak na pristup koji primjenjuju u svome radu, a to je dvojezicni pristup u odgoju djece u vrticima, te jacanje suradnje izmedu židovskih i arapskih žena u Izraelu kroz rad u skloništima za žrtve obiteljskoga naselja. Nit vodilja ovog dogadaja bila je cinjenica kako u svakodnevnom životu Izrael ima aktivan pristup stvaranju pozitivnog okružja suživota Židova i Arapa (muslimana i kršcana) u istoj državi – primjeri židovska i arapska djeca u dvojezicnom vrticu te rad skloništa za žrtve obiteljskoga nasilja koji potpuno ravnopravno tretira i židovske i arapske žrtve obiteljskoga nasilja. U ime VRH Izrael, u aktivnosti je sudjelovala Tina Krce, ministar savjetnik.

Priopćenja