VRH Izrael sudjelovao na Danu Europe na Hebrejskome sveucilištu u Jeruzalemu te na Sveucilištu u Haifi

VRH Izrael sudjelovao je na dvije aktivnosti povodom obilježavanja Dana Europe, odnosno Dana EU u Izraelu, i to na Hebrejskom Sveucilištu u Jeruzalemu 12. Svibnja, te na Sveucilištu Haifa 15. svibnja. U sklopu Europskog dana, održavao se promotivno-informativni sajam, na kojem su DC EU na zasebnim štandovima predstavljali svoju državu, kroz turisticke ponude, mogucnost ucenja jezika DC EU na institutima u Tel Avivu (Goethe, Cervantes, Alliance Francais) ili studiranja/programa studentske razmjene DC EU-Država Izrael. Hrvatska je na svojim štandovima predstavila promotivne materijale Sveucilišta Zagreb, Sveucilišta Rijeka te webstranicu na engleskome jeziku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH – www.studyincroatia.hr. Usto, na štandu su predstavljeni i turisticki potencijali naše države kroz promidžbeni materijal HTZ-a, te suvenire Licitarska srca, vrecice lavande i slastice Kraš. štand je bio vrlo posjecen, medu najposjecenijima, a studenti su, uz interes za putovanj u Hrvatsku, postavljali brojna pitanja o hrvatskom procesu stjecanja clanstva u EU, odnosima u regiji, osobito sa susjednim državama, te o mogucnostima studiranja u RH i medunarodnim programima razmjene studenata. Sav promidžbeni materijal je razdijeljen i prije završetka Europskoga dana. U sklopu obilježavanja Dana Europe na Sveucilištu Haifa bila je održana i konferencija, na kojoj je, na predstavljanju znanstvenih projekata istraživaca sa Sveucilišta Haifa koji se odvijaju pod sponzorstvom EU, te na okruglom stolu posvecenom „najvecim izazovima EU danas“, govorio vlp RH Pjer šimunovic.

Priopćenja