Veleposlanica Mrden Korac na dogadajima povodom obilježavanja Medunarodnog dana sjecanja na žrtve Holokausta

Veleposlanica RH u Državi Izrael Vesela Mrden Korac nazocila je dogadajima organiziranima za diplomatski zbor u Izraelu povodom obilježavanja 27. sijecnja, Medunarodnog dana sjecanja na žrtve Holokausta. Dana 24. sijecnja u Jeruzalemu, u organizaciji Yad Yashema - Memorijalnog centra za žrtve Holokausta održan je središnji dogadaj obilježavanja. Uz prigodni program, diplomatskom zboru obratio se glavni direktor Yad Vashema, izraelski ministar obrazovanja Naftali Bennet, a na panelu su sudjelovali i preživjeli Holokausta Fani Ben Ami i Haim Roet. Na dogadaju u kibucu Tel Yitzhak na Institutu Massuah za studije o Holokaustu, 25. sijecnja, prisutnima se, uz ministra energetike Yuvala Rotema i šefa Državnog protokola Merona Reubena, obratio i prof. Yehuda Bauer, inicijator IHRA-ine definicije o antisemitizmu. Uz analizu prikazanog istraživanja CNN-a „Antisemitizam u Europi“, govornici su naglasili važnost suzbijanja antisemitizma, trenda koji dobiva na zamahu diljem svijeta. Nakon govora, diplomati su obišli prigodne izložbe fotografija. Zatim je uslijedila ceremonija u Dvorani sjecanja tijekom koje su diplomati polagali bijele ruže u memorijalnom prostoru. Dana 28. sijecnja, na inicijativu EU veleposlanika, u suradnji s Centrom Kantor za studije o suvremenom europskom židovstvu, na Sveucilištu u Tel Avivu održana je rasprava „Antisemitizam danas - analiza i nacini za njegovo suzbijanje“, u nazocnosti predsjednika Sveucilišta Tel Aviv Josepha Klaftera te Itzhaka Herzoga, celnika Židovske agencije, a koji su pozvali države clanice na usvajanje IHRA-ine radne definicije antisemitizma i daljnje ulaganje u obrazovanje o Holokaustu.

Priopćenja