Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske

Središnji državne ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavještava da je od 25. rujna 20l8. javnosti dostupan ,,Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Registar). Registar je digitalna baza podataka i komunikacijska mreža u obliku aplikacije dostupna na www.registarhrvataizvanhrvatske.hr kojom se promice umrežavanje Hrvata diljem svijeta te njihovo povezivanje s domovinom. Bazu podataka cine zapisi o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao fizickim osobama te zapisi o udrugama, poduzecima, vjerskim organizacijama i drugim vrstama pravnih osoba koje su povezane s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Korisnici Registra imaju priliku uspostaviti poslovnu, znanstvenu, obrazovnu, kulturnu, sportsku ili drugu vrstu suradnje s Hrvatima iz domovine i cijeloga svijeta. Registrom je takoder omogucena i izravna komunikacija izmedu svih korisnika te primanje obavijesti o mogucnostima ostvarenja profesionalnih i osobnih interesa korisnika. Radi jednostavnosti korištenja i premošcivanja jezicnih prepreka pripadnika hrvatskog naroda diljem svijeta i njihovih potomaka, sucelje Registra i svi njegovi sastavni dijelovi su višejezicni te su, pored hrvatskog, dostupni na engleskom, njemackom i španjolskom jeziku na pripadajucim alternativnim domenama: www.registrodecroatasfueradecroacia.com www.registryofcroatsabroad.com www.registerderkroatenausserhalbkroatiens.com S obzirom da je Registrom predvideno prikupljanje i objava podataka o fizickim osobama, tijekom njegove izrade velika je pozornost bila posvecena potrebnom uskladivanju s odredbama Opce uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u odnosu na zaštitu osobnih podataka fizickih osoba. Tako korisnici Registra u svakom trenutku imaju kontrolu koje podatke žele javno objaviti, koje podatke žele otkriti tijekom eventualne komunikacije s drugim korisnicima Registra, a koje žele zadržati samo za sebe. Imajuci u vidu opseg prikupljanja podataka putem Registra, ovim putem želimo istaknuti važnost unosa zapisa svakog korisnika o sebi kao fizickoj osobi u Registru, ali i zapisa o svim pravnim osobama Hrvata izvan Republike Hrvatske kojih je odredeni korisnik zaposlenik odnosno clan (i koju mogu samostalno ili skupno zastupati). Slijedom registracije i prijave u sustav, korisnici izraduju zapis za fizicku i/ili pravnu osobu cime postaju vidljivi drugim korisnicima Registra te na taj nacin mogu koristiti sve mogucnosti i prednosti Registra. Na taj se nacin može stvoriti kvalitetna baza podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske koja ce s efektom mreže, koji je svojstven Registru kao komunikacijskoj mreži, biti na korist svim dionicima te korisnicima Registra. Projekt je pokrenut temeljem odredbi Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te je u skladu s jednim od zakljucaka Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske iz 2017. Jedan od specificnih ciljeva ovog projekta je uspostava zbirke podataka koja treba doprinijeti sveobuhvatnosti i sustavnosti ostvarivanja javnih politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ovom prilikom željeli bismo najaviti i skorašnju dostupnost mobilne inacice Registra za dva najpopularnija mobilna operativna sustava (Android i iOS). Dodatne informacije o Registru možete pronaci u info letku kojeg Vam dostavljamo u privitku ove obavijesti, kao i na mrežnoj stranici Registra: www.registarhrvataizvanhrvatske.hr. Za sve ostale informacije, komentare, prijedloge ili primjedbe u vezi Registra slobodno se obratite na: registar@hrvatiizvanrh.hr. Privitak: - Info letak - Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske

Priopćenja