IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE 2024. - OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
 
Izbori na biračkom mjestu za Kraljevinu Švedsku održati će se u nedjelju 9. lipnja 2024. od 7- 19 sati u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Stockholmu, na adresi Blasieholmsgatan 5, 111 48 Stockholm
 
Birači mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta najkasnije do 29. svibnja 2024. 

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene tih zahtjeva putem sustava e-Građani.
svoje podatke upisane u registar birača RH provjerite i putem poveznice https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ 

BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ
  • a žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta podnose zahtjev za PRIVREMENI UPIS
  • birači koji žele glasovati u inozemstvu podnose zahtjev za PRETHODNU REGISTRACIJU - u  bilo kojoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske ili u Republici Hrvatskoj u nadležnom upravnom tijelu u županiji ili Gradu Zagrebu. 
Iznimno, birači mogu u nadležnom upravnom tijelu kod kojeg su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA (tzv. žuta potvrda) bez navođenja mjesta boravka na dan održavanja izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu gdje će se zateći na dan izbora. 

BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
  • Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ili su podnijeli zahtjev za izdavanjem iste, ne moraju se aktivno registrirati budući će se  po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.
  • Ako žele glasovati na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE.
  • Birači koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, da bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU.
 
Ukoliko želite glasati na diplomatskom području Kraljevine Švedske molimo pošaljite ispunjeni i potpisani obrazac zahtjeva Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu na mail adresu Veleposlanstva (vrhstock@mvep.hr) najkasnije do 29. svibnja 2024. !
Na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dostupni su Vam obrasci zahtjeva https://mpu.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-izbore-za-clanove-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske-27974/27974

IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA

Skreće se pozornost biračima, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.
Birači koji nemaju važeću osobnu iskaznicu mogu ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju na dan održavanja izbora izdaju nadležna upravna tijela županija ili Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja u inozemstvu potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.

Na dan održavanja izbora za molimo ponesite važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica). 

Pisane vijesti