GK Stuttgart

INFORMACIJE GENERALNOG KONZULATA RH STUTTGART

 

OBJAVA BIRAČIMA

 
Predsjednik Republike Hrvatske donio je 15. ožujka 2024. Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske ( NN, broj 32/24 ).
 

Izbori u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Stuttgartu održat će se
 
u nedjelju, 09. lipnja 2024. od 07.00 do 19.00 sati.

 
Sukladno odredbama Zakona o registru birača (NN 144/12), uvjet za ostvarivanje prava na glasovanje u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske Stuttgart je registracija za glasovanje.
 
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Stuttgartu ovim poziva sve punoljetne hrvatske državljane koji borave na području Savezne zemlje Baden-Württemberg, a žele izići na ove izbore u GK RH Stuttgart, da se registriraju za glasovanje u GK RH Stuttgart, kako bi na dan izbora mogli ostvariti svoje biračko pravo.
 
Svi birači koji svoje biračko pravo žele iskoristiti u Generalnom konzulatu u Stuttgartu obvezni su zahtjev za registraciju podnijeti GK Stuttgart zaključno do 29. svibnja 2024do 24 sata.
 
Zahtjevi za registraciju podnose se popunjavanjem obrasca za registraciju koji se može predati u prostorijama Generalnog konzulata u Stuttgartu, a  mogu se dostaviti i putem pošte na adresu Generalnog konzulata (Liebenzeller Straße 5, 70372 Stuttgart), putem faksa  na brojeve: 0711 9557 112 te putem e-mail adrese: izbori.stuttgart@mvep.hr
 
Bez obzira na način podnošenja, zahtjev je valjan ako je ispravno popunjen i vlastoručno potpisan.
 
Obrazac za registraciju može se dobiti u Generalnom konzulatu RH u Stuttgartu, a dostavili smo ga i svim hrvatskim udrugama kao i hrvatskim katoličkim zajednicama u Baden-Württembergu, te na web stranicama konzulata, hrvatskih katoličkih župa i hrvatskih udruga.
 
Uvid u registar birača moguće je ostvariti na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ .


ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Stuttgartu objavljuje Otvoreni javni poziv za „Izvođenje radova obnove zgrade GK RH Stuttgart“ za 2023. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11. studenog 2023. godine do 11. prosinca 2023. godine.

Otvoreni javni poziv otvoren je do 11. prosinca 2023. godine do 14:00 sati.

Prijava se podnosi generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Stuttgartu neposredno ili putem pošte od 11. studenog do 11. prosinca 2023. godine do 14:00 sati, na adresu:

Liebenzeller Straße 5
70372 Stuttgart (Bad Cannstatt)
DEUTSCHLAND


Više:
-Izvođenje radova obnove zgrade GK RH Stuttgart
-Troškovnik radova obnove zgrade GK RH Stuttgart
 

INFORMACIJE GENERALNOG KONZULATA RH STUTTGART

Informacija za posjetitelje Generalnog konzulata RH u Stuttgartu:
Generalni konzulat RH u Stuttgartu zaprima stranke uz prethodnu najavu i dogovor termina putem telefona ili elektronske pošte.
Termin je moguće zatražiti telefonom na 0711/ 9557 10 ili putem adrese elektroničke gkrhst@mvep.hr ( preporučamo elektronsku poštu zbog velikog broja telefonskih upita ).
 
Dežurni broj mobitela GK RH Stuttgart je: 0049 173 9505371( samo za izvanredne i žurne događaje izvan uredovnog radnog vremena Generalnog konzulata )
 
GENERALNI KONZULAT RH STUTTGART
Liebenzellerstr. 5, 70372 Stuttgart

Tel. 00 49 711 9557 10
Fax.00 49711 9557 112

e-mail: gkrhst@mvep.hr
Uredovno vrijeme za stranke :
ponedjeljak, utorak, srijeda, petak 8:30-12:30
četvrtak 8:30-12:30 i 14:30-17:30

  
Hrvatska nastava u Baden-Württembergu. Informacije o upisima i održavanju nastave te popis nastavnih mjesta i učitelja doznajte klikom na poveznicu. (http://www.kroatische-schule.de/)

Ivan Sablić, generalni konzul

Diplomati:
Ivan Bulaja, konzul savjetnik
Miroslav Miletić, konzul savjetnik
Biserka Lukan, vice konzulica

OBAVIJEST O POREZNOJ REZIDENTNOSTI

INFORMACIJE O UTVRĐIVANJU POREZNE REZIDENTNOSTI NALAZE SE NA SLUŽBENIM STRANICAMA POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE:

Porezna uprava | Vijest (porezna-uprava.hr)

UKOLIKO IMATE DODATNIH NEJASNOĆA OKO UTVRĐIVANJA POREZNE REZIDENTNOSTI PREPORUČAMO SLJEDEĆU POVEZNICU:

Najčešće postavljena pitanja


UKOLIKO IMATE UPIT U VEZI POREZNE REZIDENTNOSTI OBRATITE SE DIREKTNO POREZNOJ UPRAVI REPUBLIKE HRVATSKE PREKO POVEZNICE:
https://pisitenam.porezna-uprava.hr


HRVATSKA NASTAVA

PRISTOJBE
Plaćanje pristojbi iz područja konzularnih poslova uređeno je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 115/16).

Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema srednjem tečaju kune iz tečajnice Hrvatske narodne banke na dan 01. siječnja poslovne godine, te ovisno o tečaju eura mogu varirati od godine do godine.
Iznos pristojbe naveden na našim mrežnim stranicama za pojedine konzularne radnje odnosi se na 2018. godinu.

Pristojbu je moguće platiti EC-karticom u Generalnom konzulatu RH. Troškovi transakcije prilikom plaćanja EC karticom iznose 1 euro.

U konzulatu nije moguće platiti u gotovom novcu (gotovinom).

OVJERE
Državljani Republike Hrvatske (uz predočenje valjane hrvatske putovnice ili osobne iskaznice) mogu u ovom Generalnom konzulatu izvršiti ovjeru potpisa na punomoći, izjavi, na određenim vrstama ugovora te izvršiti ovjeru istovjetnosti preslike (prijepisa) s izvornikom.

IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE
U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Stuttgartu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima reguliran boravak na području Baden Württemberga.

Preporučuje se da se zahtjev za izdavanje nove putovnice preda najkasnije tri mjeseca prije isteka valjanosti važeće putovnice.

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno. Prilikom predavanja zahtjeva uzimaju se otisci prstiju podnositelja zahtjeva.

Za malodobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose oba roditelja. U iznimnim slučajevima je moguće da zahtjev podnese jedan roditelj a drugi roditelj preuzima putovnicu.

Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putovnicu, putovnicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ako se nalazi na području drugog konzularnog predstavništva u odnosu na ono u kojem je zahtjev predan.

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju.

Za poslovno nesposobne osobe i djecu kojima je određen skrbnik, zahtjev podnosi skrbnik. Odluke o skrbništvu donesene u inozemstvu prije 1. srpnja 2013. prethodno moraju proći postupak priznanja od strane nadležnog suda u RH. Skrbništvo o kojem je odluka donesena nakon 1. srpnja 2013. treba biti upisano u matice rođenih u RH.

Zakonski zastupnik sa sobom mora imati važeći identifikacijski dokument i dokaz o srodstvu ili dokument o skrbništvu.

Pristojba za putovnicu:

 • za osobe do navršene 21 godine života 56,00 € (rok valjanosti putovnice 5 godina)
 • za osobe nakon navršene 21 godine života 75,00 € (rok valjanosti putovnice 10 godina)

U konzulatu je moguće izvršiti uplatu jedino bankovnom karticom tekućeg računa u kom slučaju se naplaćuje i 1 € za troškove transakcije.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje nove putovnice:

1. u slučaju isteka roka ili oštećenja postojeće putovnice
punoljetne osobe (nakon navršene 18. godine života):

 • postojeću hrvatsku putovnicu
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv. Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

maloljetne osobe (do navršene 18. godine života)

 • postojeću hrvatsku putovnicu maloljetne osobe
 • rodni list maloljetne osobe
 • valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv. Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju

2. u slučaju nestanka važeće putovnice (kako postupiti u slučaju nestanka putovnice pročitajte u nastavku teskta)
punoljetne osobe (nakon navršene 18. godine života):

 • ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet (ukoliko ju posjedujete, npr. osobna iskaznica)
 • ispravu na temelju koje se može utvrditi hrvatsko državljanstvo (npr. domovnica)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o okolnostima nestanka putovnice
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv. Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

maloljetne osobe (do navršene 18. godine života)

 • rodni list maloljetne osobe
 • osobnu iskaznicu maloljetne osobe ukoliko ju posjeduje
 • ispravu na temelju koje se može utvrditi hrvatsko državljanstvo maloljetne osobe (npr. domovnica)
 • valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja
 • vlastoručno potpisanu izjavu roditelja o okolnostima nestanka putovnice
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv. Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju

3. u slučaju nestanka osobne iskaznice (kako postupiti u slučaju nestanka osobne iskaznice pročitajte u nastavku teskta)
punoljetne osobe (nakon navršene 18. godine života):

 • postojeća putovnica bez obzira na rok valjanosti (ukoliko nikada nije izdana molimo slijedite upute za izradu prve putovnice)
 • ispravu na temelju koje se može utvrditi hrvatsko državljanstvo (npr. domovnica)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o okolnostima nestanka osobne iskaznice
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv. Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

maloljetne osobe (do navršene 18. godine života)

 • postojeća putovnica maloljetnika bez obzira na rok valjanosti (ukoliko nikada nije izdana molimo slijedite upute za izradu prve putovnice)
 • rodni list maloljetne osobe
 • ispravu na temelju koje se može utvrditi hrvatsko državljanstvo maloljetne osobe (npr. domovnica)
 • valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja
 • vlastoručno potpisanu izjavu roditelja o okolnostima nestanka osobne iskaznice
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv. Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju

4. zbog izdavanja prve putovnice (osoba nikada nije posjedovala hrvatsku putovnicu)
punoljetne osobe (nakon navršene 18. godine života):

 • rodni list
 • domovnicu
 • valjanu hrvatsku osobnu iskaznicu odnosno valjanu putovnicu druge države (ne odnosi se na slučaj gubitka hrvatske osobne iskaznice)
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv. Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

maloljetne osobe (do navršene 18. godine života)

 • valjanu hrvatsku osobnu iskaznicu maloljetne osobe (ukoliko posjeduje) odnosno valjanu putovnicu druge države (ne odnosi se na novorođenu djecu)
 • domovnica
 • rodni list maloljetne osobe
 • valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv. Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se fotografije iz automata
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju

5. zbog promjene osobnih podataka (npr. promjena imena, prezimena i drugih osobnih podataka)
punoljetne osobe (nakon navršene 18. godine života):

 • postojeću hrvatsku putovnicu
 • hrvatski rodni list ili domovnicu s aktualnim (novim) osobnim podacima ili hrvatski vjenčani list u slučaju sklapanja braka (u slučaju promjene prezimena zbog sklapanja braka molim obavezno pročitati upute u rubrici Prijava sklapanja braka)
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv. Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se fotografije iz automata,
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

maloljetne osobe (do navršene 18. godine života)

 • postojeću hrvatsku putovnicu maloljetne osobe
 • rodni list maloljetne osobe s aktualnim (novim) podacima
 • valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području SR Njemačke, tzv. Meldebestätigung
 • fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru izrađenu kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći da je fotografija za biometrijsku putovnicu); ne prihvaćaju se fotografije iz automata
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju

 

Kako postupiti u slučaju krađe/gubitka/nestanka putovnice i/ili osobne iskaznice
U slučaju krađe putovnice i/ili osobne iskaznice preporučamo da krađu bez odgode prijavite nadležnoj policijskoj postaji prema područje na kojem je putovnica ukradena, a gubitak prijaviti nadležnom uredu za strance u kojem je građanin prijavljen na boravku.

Također, nestanak putovnice ili osobne iskaznice potrebno je osobno prijaviti u najkraćem mogućem roku u konzulatu davanjem pisane izjave o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena (davanje lažne izjave o tome predstavlja kazneno djelo). Pri tome je poželjno da osoba priloži odgovarajuću potvrdu lokalne policije ili ureda za strance iz koje proizlazi da je prijavljen nestanak lokalnim nadležnim službama.

Nakon toga stranka može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

U slučaju pronalaska putovnice i/ili osobne iskaznice koja je prethodno proglašena nevažećom, njome se ni u kom slučaju nije dozvoljeno koristiti, nego ju je potrebno donijeti u generalni konzulat radi fizičkog poništenja.

Osobe koje su uslijed sklapanja ili razvoda braka promijenile prezime mogu podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice na novo prezime tek nakon što prijave rastavu braka odnosno podnesu zahtjev za promjenu prezimena u nadležnom matičnom uredu u Republici Hrvatskoj i dostave izvadak iz matice vjenčanih odnosno rođenih i domovnicu u kojima je uneseno novo prezime.

Izdavanje druge putne isprave iste vrste
Izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, iznimno se omogućuje ishođenje druge putne isprave iste vrste, ako je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga.

U zahtjevu za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste je potrebnopisano detaljno obrazložiti razloge zbog kojih se traži izdavanje druge putne isprave iste vrste. Također je potrebno priložiti dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva, na primjer potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za tu državu, potvrda inozemnog poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnog posla, dokaz o postojanju u ranije izdanoj putovnici žigova i bilješki nadležnog tijela pojedinih država čime je onemogućen ulazak na državno područje nekih drugih država ( primjerice Izrael i arapske zemlje), kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

Slijedom navedenoga ukoliko postoji opravdan razlog za izdavanje druge putovnice podnositelj zahtjeva mora se osobno obratiti ovom generalnom konzulatu radi postavljanja zahtjeva za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste. Potrebno je predočiti neke od gore navedenih dokaza koji opravdavaju zahtjev. Postavljanje zahtjeva za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste i njegova dostava nadležnom tijelu se naplaćuje po tarifnom boju 54.2. i tarifnom broju 57.1. u ukupnom iznosu od 16 €,sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16).

Zahtjev za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste se dostavlja nadležnom tijelu. Nakon dobivanja odobrenja može se postaviti zahtjev za izdavanje druge putovnice iste vrste. Za izdavanje druge putovnice provodi se redoviti upravni postupak za koji se naplaćuje pristojba po tar. broju 58. točka 1.a ili 1.b. ovisno o tome izdaje li se putovnica osobama mlađim ili starijim od 21 godine života.

 

PUTNI LIST

Putni list je putna isprava koja se izdaje hrvatskom državljaninu koji se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (nestanak, gubitak ili istek roka valjanosti putovnice) radi povratka u Republiku Hrvatsku. Putni list izdaje veleposlanstvo ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem se području građanin zatekne, s kratkim rokom važenja s tim da se može izdati najduže do 30 dana.

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno a za maloljetne osobe podnose oba roditelja.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • dokaz o identitetu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • rodni list (samo za maloljetne osobe)
 • 2 fotografije format 35x45 mm
 • dokaz o izvršenoj uplati konzularne pristojbe

Ako su osobi ukradeni svi dokumenti iznimno se identitet može utvrditi svjedočenjem dvaju hrvatskih državljana, koji poznaju odnosnu osobu i spremni su o tome dati izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Konzularna pristojba za izdavanje putnog lista iznosi 33,00 €.

U slučaju kada osoba podnosi zahtjev za izdavanje putnog lista iz razloga što je tijekom boravka u inozemstvu ostala bez važeće putne isprave, treba priložiti potvrdu o gubitku ili nestanku putovnice i dati izjavu o okolnostima gubitka ili krađe putovnice.

 

OSOBNE ISKAZNICE

U konzulatu nije moguće podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.
Za izdavanje osobne iskaznice nadležne su isključivo policijske uprave ili postaje u Republici Hrvatskoj . Građani koji imaju prebivalište u RH, zahtjev podnose policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu prebivališta. Građani koji nemaju prebivalište u RH, zahtjev za osobnu iskaznicu podnose u bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji na području Republike Hrvatske.
Sukladno Zakonu o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj 62/15) pravo na hrvatsku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira na to imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

VOJNI OBVEZNICI NOVACI

Temeljem čl. 39. stavka 1. Zakona o obrani (Narodne novine br.: 33/02, 58/02 i 76/07) donesena je Odluka kojom se od 01. siječnja 2008. godine (Narodne novine br.: 105/07) novaci neće pozivati na obvezu služenja vojnog roka.
Novak koji boravi u inozemstvu od rođenja ili je s roditeljima otišao u inozemstvo prije nastanka novačke obveze dužan jeu kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godinaprijaviti se u diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu zbog uvođenja u vojnu evidenciju.

 

PRIJAVA ROĐENJA DJETETA

Ukoliko se dijete rodilo na području SR Njemačke zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnosi jedan od roditelja, a ako se radi o roditeljima različitih državljanstava zahtjev podnosi onaj roditelj koji je hrvatski državljanin.
Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • izvadak iz matice rođenih djeteta izdan na međunarodnom obrascu (međunarodni rodni list izdan prema Bečkoj konvenciji ), u državi u kojoj je dijete rođeno
 • dokaz o državljanstvu roditelja (hrvatska putovnica ili domovnica)

Novorođeno dijete upisuje se u maticu rođenih i knjigu državljana prema mjestu prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj. Ako roditelji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, dijete se upisuje u jednom od matičnih ureda grada Zagreba.
Za prijavu rođenja djeteta ne naplaćuje se konzularna pristojba. Ako stranka zatražiti hrvatske isprave (domovnicu i rodni list), za to će se naplatiti pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.

 

PRIJAVA SKLAPANJA BRAKA

Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima SR Njemačke sklopili brak dužni su prijaviti sklapanje braka kako bi ga se moglo upisati u matice vjenčanih u RH. To mogu učiniti i putem generalnog konzulata.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • izvadak iz matice vjenčanih na međunarodnom obrascu (međunarodni vjenčani list izdan po Bečkoj konvenciji)
 • putovnicu ili drugu identifikacijsku ispravu oba supružnika

Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova u Republici Hrvatskoj, odnosno u gradu Zagrebu ako bračni drugovi nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Za prijavu sklopljenog braka ne naplaćuje se konzularna pristojba, međutim ukoliko stranka zatraži izdavanje hrvatskih isprava, na novo osobno ime (domovnicu i vjenčani list) za to će se naplatiti pristojba sukladno odredbama zakona o upravnim pristojbama.
 

PRIJAVA ČINJENICE SMRTI

S obzirom da njemačke vlasti samo u nekim slučajevima same prijavljuju smrt hrvatskih državljana, za prijavu smrti odgovorni su članovi obitelji pokojne osobe. Smrt se preko Generalnog konzulata može prijaviti uz izvadak iz matice umrlih izdan na međunarodnom obrascu (međunarodni smrtni list).
Pri podnošenju zahtjeva za upis u maticu umrlih potrebno je donijeti na poništenje putovnicu i osobnu iskaznicu ako ih je pokojnik imao, bez obzira na njihov rok važenja.

IZDAVANJE SPROVODNICE

Sprovodnica se izdaje za prijenos umrle osobe ili ekshumiranih posmrtnih ostataka radi pokopa u Republici Hrvatskoj. Zahtjev mogu podnijeti članovi obitelji pokojne osobe ili predstavnik pogrebnog poduzeća koji će posmrtne ostatke prevesti u Republiku Hrvatsku.

Uz zahtjev za izdavanje sprovodnice prilaže se:

 • izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu
 • liječnička potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti (Todesbescheinigung)
 • dokaz o državljanstvu preminule osobe
 • putovnica preminule osobe (službenik ju je dužan poništiti)
 • odobrenje za prijenos umrle osobe koje izdaje nadležno tijelo države u kojoj je nastupila smrt (Leichenpass)
 • podaci o pogrebniku, osobni podaci vozača, broj putovnice, reg. oznake vozila, osobni podaci pratitelja umrle osobe, ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova. Sve je to potrebno upisati u zahtjev i priložiti službeniku generalnog konzulata.
 • dokaz o grobnom mjestu potreban je samo za ukop stranih državljana u Republici Hrvatskoj.

Konzularna pristojba za izdavanje sprovodnice iznosi 28 € .

Napomena:
Ako je zatraženo prenošenje ekshumiranih posmrtnih ostataka preminule osobe, pored već navedenih isprava svakako je potrebno priložiti i zapisnik o ekshumaciji izdan od nadležnih tijela s podacima o danu, vremenu i mjestu ekshumacije.
Tranzit umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku obavlja se bez hrvatske sprovodnice.

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je pri prelasku državne granice RH potrebno predočiti potvrdu o kremiranju, koju izdaje krematorij koji je kremiranje obavio.

 

DRŽAVLJANSTVO

Osobe koje su hrvatsko državljanstvo stekle podrijetlom ili rođenjem na području Hrvatske, u evidenciju o državljanstvu upisuju se prilikom upisa u maticu rođenih. Zahtjev za upis u evidenciju može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
Poslove stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Hrvatske obavljaju nadležni uredi državne uprave, odnosno gradski ured Grada Zagreba.
Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika.
Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
Poslove u svezi sa stjecanjem hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.
Na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za stjecanje hrvatskog državljanstva.
Primitak u državljanstvo
Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnosi se u policijskoj upravi, odnosno postaji po mjestu boravka u Republici Hrvatskoj, a ako je boravak u inozemstvu, tada u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Državljanstvo RH stječe se:

 • podrijetlom
 • rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske
 • prirođenjem
 • po međunarodnim ugovorima

Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik ispunjen u prostorijama Generalnog konzulata
 • životopis
 • dokaz o državljanskom statusu (potvrda o državljanstvu, ovjerena preslika valjane putne isprave odnosno osobne iskaznice)
 • izvadak iz matice rođenih (za osobe rođene u inozemstvu -izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama)
 • izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (ako je brak sklopljen u inozemstvu -izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama)
 • uvjerenje o nekažnjavanju države čija je osoba državljanin i države u kojoj ima boravak, ako ne boravi u državi čije državljanstvo ima (prevedeno na hrvatski jezik i ovjereno pečatom Apostille ne starije od šest mjeseci)
 • važeća isprava o identitetu
 • ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvod iz matične knjige rođenih te izvod iz matične knjige vjenčanih zakonskih zastupnika djece
 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom

Ovisno o pravnoj osnovi stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:

 • za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, potvrda o boravku, putna isprava s unesenim podacima o boravku)
 • za stjecanje po osnovi braka sa hrvatskim državljaninom isprava kojom se dokazuje status stalnog nastanjenja, vjenčani list koji nije stariji od šest mjeseci, domovnica bračnog druga
 • pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave starijeg datuma kojima dokazuju da su se osobno nacionalno izjašnjavali kao pripadnici hrvatskog naroda ili izjašnjavanje roditelja izvatke iz matice rođenih, vjenčanih, indekse, svjedodžbe, radne knjižice i dr.
 • iseljenici isprave kojima dokazuju iseljenje s područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost s iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci)
 • stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku - mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo
 • osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva (ponovni primitak ) dokaz o stjecanju stranog državljanstva, rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva te dokaz odobrenog boravka u RH

Napomena: Diplomatska i konzularna predstavništva zaprimaju zahtjeve za primitak u državljanstvo po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu ili iseljenicima. Za zahtjeve koji se zaprimaju po drugim osnovama, prema prirodi zahtjeva, nadležne su PU i PP Ministarstva unutarnjih poslova RH.
Utvrđivanje hrvatskog državljanstva
Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.
Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
Na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova (www.mvep.hr) kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.
Uz zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva prilaže se:

 • izvadak iz matice rođenih (za osobe rođene u inozemstvu -izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama)
 • izvod iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (ako je brak sklopljen u inozemstvu -izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama)
 • preslika strane putne isprave ili druge odgovarajuće identifikacijske isprave
 • uvjerenje o državljanstvu iz kojeg će biti vidljivo kada je stekao strano državljanstvo
 • izvadak iz matice rođenih ili izvadak iz matice vjenčanih za roditelje podnositelja zahtjeva, te dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog ili oba roditelja
 • za osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske (izvan područja tadašnje FNRJ/SFRJ) dobrodošao je svaki dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu ( stara putovnica, vojna knjižica, radna knjižica)

Napomena: sve isprave prilažu se u izvorniku i preslici.
Prilikom postavljanja zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo i utvrđivanje državljanstva naplaćuje se konzularna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.
Prestanak državljanstva
Državljanstvo Republike Hrvatske prestaje:

 • otpustom
 • odricanjem
 • po međunarodnim ugovorima

Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust i udovoljava ovim pretpostavkama:

 • da je navršila 18 godina života;
 • da nema smetnji glede vojne obveze;
 • da je podmirila dužne poreze, takse i druge javne dadžbine te obveze prema pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, za koje postoji izvršni naslov;
 • da je pravno uredila imovinske obveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema hrvatskim državljanima i prema osobama koje ostaju živjeti u Republici Hrvatskoj ;
 • da ima strano državljanstvo ili da je dokazala da će biti primljena u strano državljanstvo.

Otpust iz hrvatskog državljanstva ne može dobiti osoba protiv koje se u Republici Hrvatskoj vodi kazneni postupak zbog djela koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je u Republici Hrvatskoj osuđena na kaznu zatvora dok tu kaznu ne izdrži.
Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik popunjen u prostorijama Generalnog konzulata
 • životopis
 • važeća isprava kojom se dokazuje identitet podnositelja zahtjeva
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjerena preslika valjane putne isprave, osobne iskaznice, domovnica)
 • dokaz o stranom državljanstvu, odnosno zajamčenje primitka u strano državljanstvo (izvornik i prijevod na hrvatski jezik sačinjen kod sudskog tumača ovjereno pečatom Apostille) -Einbuergerungzusicherung (koji važi još najmanje 6 mjeseci)
 • izvod iz matične knjige rođenih, za osobe rođene u BiH i Srbiji i Crnoj Gori vrijede obrasci koji su u upotrebi u domicilnim zemljama, dok osobe rođene u drugim zemljama trebaju priložiti internacionalni izvod (SR Njemačka), osobe u braku trebaju priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih

Napomena: potrebno je da brak koji je sklopljen u inozemstvu bude proveden u maticama vjenčanih u RH, te u slučaju promjene prezimena potrebno je da prezime u domovnici bude identično sa prezimenom u vjenčanom listu
Ukoliko se zahtjev podnosi i za dijete:

 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom
 • izvadak iz matice rođenih
 • domovnica
 • dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja
 • izvadak iz matice rođenih i izvadak iz matice vjenčanih roditelja ili zakonskog zastupnika
 • dokaz o stranom državljanstvu ili zajamčenje o primitku u strano državljanstvo
 • specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje u predmetu prestanka hrvatskog državljanstva

Napomena: Maloljetne osobe ne mogu biti otpuštene iz hrvatskog državljanstva sve dok i jedan od roditelja posjeduje hrvatsko državljanstvo
Detaljnije informacije dostupne su na: http://www.mup.hr

VIZNI REŽIM

Pregled viznog sustava
Ovdje su dostupne osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Hrvatske i drugih država.
Zbog mogućih promjena svakako se preporučuje prije putovanja zatražiti dodatne obavijesti:

*Prije odlaska na put, obavezno provjerite i preporuke za putovanje, koje možete naći na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH (www.mvep.hr).

 

VAŽNA OBAVIJEST:

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.
Stranci koji su nositelji:

 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.
Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN
Državljanima Republike Kosova, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize), za 2 ili više ulazaka, a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Grčku i Španjolsku, nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).
Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.
Olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj.
Stranci, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, zahtjev za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr (dostupan je na hrvatskom, engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i albanskom jeziku). Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu, viznom centru ili posredstvom akreditirane turističke agencije.
Zahtjevi za vizu mogu se podnijeti i u VFS viznim centrima u Alžiru, Armeniji, Bjelarus, Egiptu, Filipinima, Gruziji, Indiji, Indoneziji, Jordanu, Kazahstanu, Libanonu, Kataru, Kuvajtu, Maroku, Nigeriji, Južnoj Africi, Omanu, Rusiji, Saudijskoj Arabiji, Tajlandu,Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ukrajini i Vijetnamu. Dodatne informacije dostupne su za svaku državu u padajućem izborniku Pregleda viznog sustava na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH (www.mvep.hr)

 

REGULIRANJE BORAVKA I RADA STRANACA U RH

Uvjeti za odobravanje privremenog i stalnog boravka strancima propisani su odredbama Zakona o strancima (Narodne novine, broj 130/2011, 74/2013) i pripadajućim podzakonskim aktima.

KATEGORIJE STRANACA
Prema odredbama Zakona o strancima moguće je strane državljane koji žele boraviti odnosno raditi u Hrvatskoj podijeliti u nekoliko kategorija. Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za reguliranje boravka ovisi o navedenoj kategorizaciji. Slijedom navedenog, kategorije stranih državljana su sljedeće:

 • DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI
  Stranci državljani država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije i njihovi članovi obitelji, kao i članovi obitelji hrvatskih državljana
 • DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA S ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI
  Stranci državljani trećih država koji imaju odobren stalni boravak na području druge države članice EGP-a i članovi njihovih obitelji.
 • VISOKOKVALIFICIRANI DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
 • DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
  Državljani trećih država su stranci koji nemaju državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP). Način reguliranja njihova boravka odnosno rada ovisi o tome imaju li odobren stalni boravak na području države članice EGP-a odnosno jesu li članovi obitelji državljana država članica EGP-a, Švicarske Konfederacije ili hrvatskih državljana ili se ne mogu podvesti pod niti jednu od navedenih kategorija.

1. DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI
Državljani država članica EGP-a, državljani Švicarske Konfederacije, članovi njihovih obitelji i članovi obitelji hrvatskih državljana koji namjeravaju boraviti duže od 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužni su najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.
Potvrda o prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a izdaje se u obliku biometrijske boravišne iskaznice s rokom važenja do 5 godina.
Rad državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji
Državljanin države članice Europske unije i članovi njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.
Međutim, temeljem odredbe članka 236. Zakona o strancima, Vlada Republike Hrvatske može propisati primjenu pravila o radu u odnosu na državljane država članica EU i članova njihovih obitelji koje su prema hrvatskim državljanima uvele nacionalne mjere ograničenja pristupu tržištu rada ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma. Takva ograničenja propisana su Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu država članica EU i članova njihovih obitelji.
Popis država članica EU koje su hrvatskim državljanima ograničile pristup svom tržištu rada dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva rada i mirovinskog sustava (http://www.mrms.hr).
Temeljem uzajamnosti na državljane tih država članica EU i članove njihovih obitelji primjenjuju se ograničenja u pristupu tržištu rada Republike Hrvatske pa ovi strani državljani svoj radno pravni status mogu regulirati na sljedeći način:

 • ako žele raditi do 90 dana godišnje, temeljem potvrde o prijavi rada ili
 • ako žele raditi duže od 90 dana godišnje te zasnivaju radni odnos u Republici Hrvatskoj, trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad.

Navedene mjere će se primjenjivati sve dok države članice Europske unije budu primjenjivale istovrsne nacionalne mjere u odnosu na rad prema državljanima Republike Hrvatske i članovima njihovih obitelji.

2. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA S ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI
Stranci iz ove kategorije zahtjeve za privremeni boravak mogu podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi članici EGP-a u kojoj imaju odobren stalni boravak ili u policijskoj upravi/postaji u Republici Hrvatskoj.
Državljaninu treće države na stalnom boravku u drugoj državi članici EGP-a odobrit će se privremeni boravak ako ima:

 • valjanu putnu ispravu,
 • sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,
 • zdravstveno osiguranje i
 • ako ispunjava ostale uvjete za odobrenje privremenog boravka s obzirom na svrhu namjeravanog boravka.

3. VISOKOKVALIFICIRANI DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
Izdavanje dozvole boravka i rada - ;EU plave karte
Državljanin treće države koji je visokokvalificirani radnik dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, ili policijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka.
Dozvola boravka i rada (;EU plava karta) za državljanina treće države koji je visokokvalificirani radnik istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvatske.
Dozvola boravka i rada može se odobriti državljaninu treće države koji uz ispunjavanje uvjeta iz članka 54. Zakona o strancima (valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, dokaz o sredstvima za uzdržavanje) priloži:

 • ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana,
 • dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.

Odobrenje za boravak i rad (;EU plava karta) izdaje se državljaninu treće države u obliku biometrijske dozvole boravka.

4. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
Privremeni boravak odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:

 • spajanja obitelji,
 • srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,
 • znanstvenog istraživanja,
 • humanitarnog razloga,
 • rada,
 • rada raspoređenog radnika ili u druge svrhe.

Stranac kojemu za ulazak u Hrvatsku nije potrebna viza zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu rada.
Stranac kojem za ulazak u Hrvatsku treba viza, u pravilu, zahtjev za odobrenje privremenog boravka, odnosno zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske. Iznimno, stranac svoj zahtjev može podnijeti i u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka ako:

 • dolazi radi studiranja na visokom učilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini,
 • dolazi radi obavljanja znanstvenog istraživanja temeljem ugovora o gostovanju,
 • je riječ o strancima iz članka 76. stavka 1. točke 12., 13., 14. i 15. Zakona o strancima. To su stranci koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama; znanstveni istraživači, stranci koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama; profesori izvorni govornici stranih jezika, lektori i drugi nastavnici koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika te stranci koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. istoga Zakona i članova njegove uže obitelji (nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja).

Uz ispunjeni zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka stranac je dužan priložiti:

 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • presliku valjane putne isprave
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i
 • dokaz o opravdanosti privremenog boravka (npr. vjenčani list, potvrda o upisu u visokoškolsku ustanovu ili drugi dokaz ovisno o svrsi namjeravanog boravka).

Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik te ovjerene sukladno posebnim propisima.
Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci.
U roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o odobrenju privremenog boravka, stranac je dužan prijaviti svoje boravište policijskoj upravi/postaji. Ako stranac propusti prijaviti svoje boravište u navedenom roku, odobrenje za privremeni boravak / dozvola za boravak i rad prestaju.
Detaljnije obavijesti o mogućnostima reguliranja boravka i rada stranaca kao i sve propisane obrasce za izdavanje privremenog boravka odnosno dozvole za boravak i rad moguće je pronaći na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova http://www.mup.hr.

POPIS ODVJETNIKA U BADEN-WÜRTTEMBERGU KOJI GOVORE HRVATSKI JEZIK

 

IME I PREZIME ODVJETNIKA

ADRESA UREDA

TELEFON

FAX

E-MAIL

Zoran Čorak

70372 Stuttgart
Waiblinger Straße 7

0711 54970-30

0711 54970-29

corak.fink@t-online.de

Kruno Knežević
Bierbrodt Rechtsanwälte

Kaiserstraße 181-183
76133 Karlsruhe

0721 919530

0721 9195399

kanzlei@bierbrodt.net

Stefan T. Martinović
BMS Rechtsanwälte

70178 Stuttgart
Fangelsbachstraße 1

0711 553239-0

0711 553 239-11

martinovic@bms-partner.de

Nenad Mikec

70190 Stuttgart
Neckar Straße 86

0711 67310763

0711 67310764

info@mikac.de

Stefan Pintz

71522 Backnang,
Am Obstmarkt 13

07191 62160

07191 88376

s.pintz@t-online.de

Prtenjača & Prtenjača Rechtsanwälte

Mühlbachstraße 5 71032 Böblingen

07031 81966-0

07031 81966-13

info@prtenjaca.com

Robert Šikić
Sikic & Kollegen

Danneckerstr. 18
70182 Stuttgart

0711 530692-90
www.sikic.de

0711 530692-94

rs@sikic.de

ODVJETNICA S UREDOM U NJEMAČKOJ I HRVATSKOJ

 

IME I PREZIME ADRESA TELEFON

E-MAIL

Danija Budimir web: https://hr.anwalt-danija-budimir.de/

hrvatski, njemački, engleski jezik

Ured u Hrvatskoj: Av. V. Holjevca 40 +385 (0) 98 837 209

10 000 Zagreb +385 (0)1 7888 082

+385 (0)1 7888 081

info@odvjetnica-danija-budimir.hr

Ured u Njemačkoj:Blumenstr. 12 +49 (0) 174 491 8701

60 318 Frankfurt/Main +49 (0) 69 90 50 0946

+49 (0) 69 90 55 08 06

danija.budimir@t-online.de