GK Düsseldorf

Informacije za posjetitelje Generalnog konzulata RH u Düsseldorfu:
Generalni konzulat RH u Düsseldorfu pruža konzularne usluge, ali isključivo uz prethodnu najavu i dogovor termina putem elektroničke pošte ili telefona.

Termin je moguće zatražiti putem adrese elektroničke pošte gkrh.dusseldorf@mvep.hr (preporuča se) ili telefonom na broj 0211/33 68 062
od ponedjeljka do petka od 14h-16h.


Pri slanju e-maila obavezno navesti sljedeće:
 • ime i prezime osobe koja treba termin
 • datum i mjesto rođenja
 • adresu stanovanja u Njemačkoj
 • razlog podnošenja zahtjeva
 • broj telefona za kontakt
Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti!
Molimo da osobe sa zakazanim terminom dolaze bez pratnje, osim ukoliko drukčije nije moguće. 

KONZULARNI DAN ZA 2024. GODINU

VAŽNA OBAVIJEST
 
Obavještavamo hrvatske državljane kako će 28. rujna 2024. biti održan konzularni dan u Bielefeldu (Donauschwabenstr. 38-40, 33609 Bielefeld od 09:00-13:00) te kako će idući datum održavanja ili moguće promjene biti objavljene na ovoj web-stranici.

Na konzularnom danu moguće je podnijeti zahtjeve za putovnice, upis u maticu rođenih (prijava rođenja djeteta), upis u maticu vjenčanih (prijava braka), upis u maticu umrlih (prijava smrti), zahtjeve vezane za prebivalište te zahtjeve za ovjeru potpisa na ispravama (izjave, punomoći, suglasnosti i slično).

Na konzularnom danu nije moguće podnijeti zahtjev za izdavanje putnog lista te zahtjeve u svezi državljanstva. Putni listovi se isključivo izdaju u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Düsseldorfu.


PREUZIMANJE PUTOVNICA
 
Kada zaprimite obavijest kako je Vaša putovnica zaprimljena u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Düsseldorfu istu možete preuzeti bez prethodne najave u sljedećim terminima: od ponedjeljka do petka od 09.00h-12.00h i četvrtkom od 14.00h-15.30h. Napomena: Obavezno ponesite staru putovnicu i obavijest.
 
OBAVIJEST- POREZNA REZIDENTNOST

Ukoliko imate upit u vezi porezne rezidentnosti obratite se direktno Poreznoj upravi Republike Hrvatske preko poveznice:
https://pisitenam.porezna-uprava.hr
 
Generalni konzul: Doc. dr. sc. Ivan Bulić

Diplomatsko osoblje :
Slavica Vuković, konzul prvog razreda
Vinko Kuduz, konzul drugog razreda


Konzularno područje : Generalni konzulat Republike Hrvatske u Düsseldorfu pokriva konzularno područje njemačke Savezne pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije (Nordrhein-Westfalen, NRW) 

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Düsseldorfu 1. ožujka 2015. preselio je u nove prostorije:

Adresa: Carlsplatz 14-15, 40213 Düsseldorf
Telefon: (0211) 336 8062
E-mail: gkrh.dusseldorf@mvep.hr

Dežurni telefon za hrvatske državljane (isključivo za izvanredne situacije i hitne slučajeve izvan uredovnog vremena, ne za dodjelu termina): +49 174 345 8690

Radno vrijeme:
Ponedjeljak: 8:30 - 12:30
Utorak 8:30 - 12:30
Srijeda: 8:30-12:30
Četvrtak: 8:30 - 12:30 i 14:00 - 16:00
Petak: 8:30 - 12:30 

Generalni Konzulat RH u Düsseldorfu u 2024. je zatvoren u vrijeme slijedećih neradnih dana u Republici Hrvatskoj i SR Njemačkoj:
 • 01.01.2024.  ponedjeljak -Nova godina
 • 29.03.2024.  petak- Veliki petak
 • 01.04.2024.  ponedjeljak - Uskrsni ponedjeljak
 • 01.05.2024.   srijeda- Praznik rada 
 • 09.05.2024.  četvrtak- Uzašašće
 • 20.05.2024.  ponedjeljak- Duhovni ponedjeljak
 • 30.05.2024.  četvrtak- Tijelovo i Dan državnosti
 • 05.08.2024.  ponedjeljak- Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
 • 15.08.2024.  četvrtak - Velika Gospa
 • 03.10.2024.  četvrtak - Dan njemačkog jedinstva
 • 01.11.2024.  petak - Dan svih svetih
 • 18.11.2024.  ponedjeljak- Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata  
                     i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
 • 25.12.2024.  srijeda- Božić
 • 26.12.2024.  četvrtak - Sveti Stjepan
 
PRISTOJBE

Plaćanje pristojbi iz djelatnosti konzularnih poslova uređeno je Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj: 115/16,114/22) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine  156/22). Plaćanje je moguće EC karticom u Generalnom konzulatu (troškovi transakcije prilikom plaćanja EC karticom iznose 1 €) ili u banci po uplatnici dobivenoj u GK RH Düsseldorf.

U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Düsseldorfu nije moguće plaćanje gotovinom.
 
OVJERA POTPISA
U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Düsseldorfu hrvatski državljani mogu ovjeriti svoj potpis na ispravama (punomoći, izjavi, ugovoru i sl.). Isprava se mora potpisati pred konzularnim službenikom u Generalnom konzulatu ili pred istim potpis priznati kao svoj. Osoba čiji se potpis ovjerava treba dati na uvid važeću hrvatsku putovnicu ili važeću hrvatsku osobnu iskaznicu kako bi se utvrdio njezin identitet i državljanstvo. Za ovjeru potpisa naplaćuje se zakonom propisana konzularna pristojba i to za svaki potpis koji se ovjerava.
Ovjera potpisa u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Düsseldorfu nije moguća stranom državljaninu ili hrvatskom državljaninu koji ne posjeduje važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu.
Pristojba: Tar.br. 42. iznos 9,29 € po potpisu
 
OVJERA ISTOVJETNOSTI ISPRAVA
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Düsseldorfu vrši ovjere istovjetnosti isprava hrvatskim državljanima za korištenje u Republici Hrvatskoj ili u državama s kojima Republika Hrvatska ima bilateralne ugovore kojima se ukida potreba legalizacije. Za korištenje u SR Njemačkoj, ovjere istovjetnosti potrebno je napraviti kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj te takvu ovjeru nadovjeriti pečatom „Apostille“ i prevesti na njemački jezik, ili napraviti ovjeru istovjetnosti  kod njemačkog javnog bilježnika.
Pristojba: Tar.br. 39. iznos 9,29 € za prvu stranicu, svaka sljedeća stranica 7,30 €
 
PUTOVNICA
Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.
Putovnica je javna isprava koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo.
Hrvatskom državljaninu koji boravi u inozemstvu, putovnicu izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području podnositelj zahtjeva boravi.
U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Düsseldorfu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima prijavljeno boravište na području njemačke Savezne pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije (Nordrhein-Westfalen, NRW).   
U Republici Hrvatskoj putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova (više informacija o putnim ispravama kao i o mogućnosti izrade žurne putovnice, moguće je pronaći na web adresi Ministarstva unutarnjih poslova - mup.gov.hr).
Zahtjev za žurnu putovnicu nije moguće podnijeti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Ako je osoba sklopila brak u inozemstvu ili promijenila ime i/ili prezime, činjenicu sklapanja braka i promjenu imena i/ili prezimena potrebno je prethodno provesti i u državnim maticama (nadležnom matičnom uredu) Republike Hrvatske. 
Izrada i dostava putovnice iz Republike Hrvatske do Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Düsseldorfu traje 5 do 6 tjedana, od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva. Postupak može potrajati dulje ukoliko osobni podaci nisu ažurirani, ako postoje neriješena prethodna pitanja ili ako postoje druge zapreke utemeljene u zakonu.
 
PUTOVNICA ZA PUNOLJETNU OSOBU (NAKON NAVRŠENE 18. GODINE ŽIVOTA)
Zahtjev se podnosi osobno, od podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice službenik konzularnog ureda uzet će otiske dva prsta skeniranjem na posebnom uređaju te vlastoručni potpis.            
Potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
 
 • postojeću hrvatsku putovnicu
 • postojeću hrvatsku osobnu iskaznicu ako je podnositelj posjeduje,
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području Sjeverne Rajne-Vestfalije (NRW), tzv. Meldebestätigung, ne stariju od 2 godine,   
 • fotografiju 35x45mm, s vjernim prikazom fotografirane osobe s lica (en face), neutralnog izraza lica, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru, izrađenu kod profesionalnog fotografa (za biometrijsku putovnicu).  Glava osobe na fotografiji treba zauzimati 2/3 fotografije. Pozadina ne smije biti tamna. Fotografija ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Ako se podnosi zahtjev za izdavanje prve putovnicu, uz sve navedeno potrebno je priložiti:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo, potvrda matičnog ureda o upisu u knjigu državljana ili dr.)
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih, ne stariji od 6 mjeseci, izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. Osobe rođene u Republici Hrvatskoj prilažu rodni list ili izvadak iz matice rođenih Republike Hrvatske,
- važeća identifikacijska isprava druge države.
Pristojba: Tar.br. 26. za osobe mlađe od 21 godine života - iznos 55,74 €
                             za osobe starije od 21 godine života - iznos 74,32 €           
 
PUTOVNICA ZA MALOLJETNU OSOBU (DO NAVRŠENE 18. GODINE ŽIVOTA)
Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja. Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev, uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske.
Sudska odluka o skrbništvu mora biti priznata i/ili evidentirana kod nadležnih tijela Republike Hrvatske.
 
Potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
 
 • postojeću hrvatsku putovnicu maloljetne osobe,   
 • postojeću hrvatsku osobnu iskaznicu maloljetne osobe ako je posjeduje,    
 • rodni list maloljetne osobe,    
 • važeću putovnicu ili osobnu iskaznicu za svakog roditelja/zakonskog zastupnika,
 • potvrdu o prijavi na aktualnu adresu stanovanja na području Sjeverne Rajne-Vestfalije (NRW), tzv. Meldebestätigung, ne stariju od 2 godine,
 •  fotografiju 35x45mm, otisnutu na glatkom i sjajnom fotopapiru (za biometrijsku putovnicu), ne stariju od 6 mjeseci. Ostale karakteristike fotografije kao i kod odrasle osobe. Preporuka je da dijete roditelj za vrijeme fotografiranja drži, s tim da se na fotografiji u pozadini ne smije vidjeti osoba koja drži dijete.  Fotografija ne smije biti starija od 6 mjeseci. 

Ako se za dijete podnosi zahtjev za izdavanje prve putovnice, uz sve navedeno potrebno je priložiti:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo, potvrda matičnog ureda o upisu u knjigu državljana ili dr.)
- rodni list ili izvadak iz matice rođenih, ne stariji od 6 mjeseci, izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. Osobe rođene u Republici Hrvatskoj prilažu rodni list ili izvadak iz matice rođenih Republike Hrvatske,
- važeća identifikacijska isprava države čije državljanstvo dijete već posjeduje (ako posjeduje).
Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju.
Pristojba: Tar.br. 26. za osobe do navršene 21 godine života - iznos 55,74 €

Konzularni službenik može zatražiti i drugu dokumentaciju osim navedene, ako je isto potrebno.
 
ŠTO TREBA PODUZETI U SLUČAJU NESTANKA (GUBITKA ILI KRAĐE) PUTOVNICE I /ILI OSOBNE ISKAZNICE?

Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak odnosno pronalazak putovnice/osobne iskaznice. Nestanak ili pronalazak putovnice/osobne iskaznice prijavljuje se najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu, odnosno  policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj.
Osoba će kod prijave nestanka putovnice/osobne iskaznice dati pisanu izjavu, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu/osobnu iskaznicu ili su joj isprave ukradene (uz odgovarajuću potvrdu lokalne policije ili drugog nadležnog tijela).
Državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (izgubljena, ukradena ili nedostupna), može se izdati putni list radi povratka u Hrvatsku.
 
DRUGA PUTNA ISPRAVA ISTE VRSTE
 
Građanima se iznimno omogućuje ishođenje druge putne isprave iste vrste ako im je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga.


U zamolbi za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste potrebno je pisano detaljno obrazložiti razloge zbog kojih se traži izdavanje druge putne isprave iste vrste. Također je potrebno priložiti dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva npr. potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za tu državu, potvrda inozemnog poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnog posla (s prijevodom na hrvatski jezik), dokaz o postojanju u ranije izdanoj putovnici ulaznih štambilja kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

Slijedom navedenog, ukoliko postoji opravdan razlog  za izdavanje druge putovnice iste vrste, podnositelj zahtjeva  treba se osobno obratiti generalnom konzulatu radi postavljanja zahtjeva za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste. Potrebno je priložiti neke od gore navedenih dokaza koji opravdavaju zahtjev.

Zahtjev za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste dostavlja se nadležnom tijelu. Nakon dobivanja odobrenja može se podnijeti zahtjev za izdavanje druge putovnice iste vrste.
 
PUTNI LIST
Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske hrvatskom državljaninu koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (izgubljena, ukradena ili nedostupna), a radi povratka u Hrvatsku, tako da s navedenim putnim listom nije moguće putovati u treću zemlju. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.

Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najduže do 30 dana.

Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti sljedeće:
 
 • dvije istovjetne fotografije veličine 3,0 x 3,5 cm ili 3,5 x 4,5 cm
 • identifikacijski dokument (javna isprava s fotografijom)
 • dokaz o državljanstvu (ako se kao identifikacijski dokument ne prilaže hrvatska putovnica ili osobna iskaznica kojoj je istekao rok valjanosti)
 • ako se radi o gubitku ili krađi putovnice ili osobne iskaznice daje se izjava o okolnostima nestanka isprave, a krađu treba prijaviti i njemačkoj policiji
 • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista (dostupan u GK RH Düsseldorf),
Za osobe koje zbog gubitka/krađe osobnih isprava ili zbog drugih razloga nemaju nikakvu identifikacijsku ispravu, GK RH Düsseldorf zatražit će provjeru identiteta od nadležnog tijela. 
Punoljetni građanin zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi osobno te ga po izdavanju preuzima osobno. Odredbe za predaju zahtjeva i preuzimanje putnog lista za maloljetne osobe iste su kao za putovnicu (vidi postupak izdavanja putovnice).

NAPOMENA za izdavanje putnog lista novorođenoj djeci koja nisu upisana u knjigu državljana RH:
Kod zahtjeva za izdavanje putnog lista novorođenom djetetu zbog žurnog putovanja u Republiku Hrvatsku, a koje još nije upisano u maticu rođenih i knjigu državljana RH, roditelji uz zahtjev za putni list trebaju istovremeno podnijeti i zahtjev za upis djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana RH te priložiti izvornik izvatka iz matice rođenih na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji. Izvornik izvatka potreban za upis djeteta se zadržava, tj. službenim se putem dostavlja nadležnom matičnom uredu u Republici Hrvatskoj, a za upis (prijavu) djeteta ne plaća se konzularna pristojba.
S obzirom da postupak upisa službenim putem zna potrajati nekoliko tjedana, ako roditelji po dolasku u Republiku Hrvatsku žele odmah ishoditi putovnicu ili osobnu iskaznicu za dijete, mogu u nadležnom matičnom uredu sami zatražiti prijavu djeteta za što im je potreban dodatni izvornik izvatka iz matice rođenih na međunarodnom obrascu za dijete.


Pristojba: Tar.br. 26 2. iznos 32,52 €
 
OSOBNA ISKAZNICA
Hrvatske osobne iskaznice izdaju se isključivo u policijskim upravama i policijskim postajama u Republici Hrvatskoj.
Hrvatski državljani stariji od 18 godina koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj moraju ishoditi osobnu iskaznicu.
Hrvatski državljani koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo, ali ne i obvezu, imati hrvatsku osobnu iskaznicu s adresom stanovanja u inozemstvu.
Više informacija na: https://mup.gov.hr/osobna-iskaznica-eoi/328
 
ODJAVA PREBIVALIŠTA RADI TRAJNOG PRESELJENJA U INOZEMSTVO
Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi ili policijskoj postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište.
Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije odnosno  konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju se iselila.
Prilikom odjave prebivališta iz Republike Hrvatske popunjava se Obrazac 1 (dobije se u generalnom konzulatu), kojemu je potrebno priložiti osobnu iskaznicu (koja se prilikom odjave poništava), putovnicu i dokaz o prijavi adrese na području NRW-a  Meldebescheinigung i sl.)
Za maloljetnu osobu zahtjev podnose roditelji.
Pristojba: Tar.br. 22. st.2. i 25. st.1. iznos 16,59 €
 
PRIJAVA PRIVREMENOG ODLASKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE
 
Građani su dužni kada privremeno odlaze izvan Republike Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Ako o privremenom odlasku propuste obavijestiti policijsku upravu ili postaju prije svojeg odlaska u inozemstvo, obavijest mogu dostaviti i putem nadležne diplomatske misije-konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu. O razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Primjerice: potvrda o školovanju, svjedodžba, indeks, potvrda o zaposlenju, ugovor o radu, boravišna ili radna dozvola, liječnička dokumentacija i dr., a u slučajevima neposjedovanja dokumentacije vlastoručno potpisanu izjavu o razlozima privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske.

Privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske može se prijaviti na razdoblje najduže od 5 godina. Nakon povratka u Republiku Hrvatsku građani o povratku moraju obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište.

Ako građanin u inozemstvu ostane i nakon proteka pet godina od dana odlaska, dužan je to ponovno prijaviti (policijskoj upravi ili postaji ili putem diplomatske misije-konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području boravi u inozemstvu), koju prijavu mora obnavljati svake tri godine i prilagati dokumentaciju o razlozima boravka izvan Republike Hrvatske.

Prilikom prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske popunjava se Obrazac 1 (dobije se u generalnom konzulatu), kojemu je potrebno priložiti osobnu iskaznicu -osobna iskaznica mora biti važeća, dokaz o prijavi adrese na području NRW-a  Meldebescheinigung i sl.) te dokaz o razlogu odsustva iz Republike Hrvatske - npr. potvrda o zaposlenju, ugovor o radu, potvrda o školovanju, liječnička dokumentacija i sl.
Za maloljetnu osobu identitet potvrđuju roditelji.
Tar.br. 22. st.2. i 25. st.1. iznos 16,59 €
 
VOJNI OBVEZNICI - NOVACI
Temeljem čl. 39. stavka 1. Zakona o obrani („Narodne novine“ br.: 33/02, 58/02 i 76/07) donesena je Odluka kojom se od 01. siječnja 2008. godine („Narodne novine“ br.: 105/07) novaci neće pozivati na obvezu služenja vojnog roka.
Novak koji boravi u inozemstvu od rođenja ili je s roditeljima otišao u inozemstvo prije nastanka novačke obveze dužan je u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina prijaviti se u diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu zbog uvođenja u vojnu evidenciju.
 
PRIJAVA ČINJENICE ROĐENJA
Prijavu rođenja djeteta u inozemstvu odnosno zahtjev za naknadni upis djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana moguće je podnijeti do navršene 18. godine života djeteta ako je jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta bio hrvatski državljanin. Zahtjev za upis podnosi roditelj koji je hrvatski državljanin ili oba roditelja (preporuča se) uz predočenje svojih važećih identifikacijskih isprava i dokaza o hrvatskom državljanstvu (ako prilože stranu identifikacijsku ispravu) te izvadak iz matice rođenih za dijete izdan na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji. Za rođene u SR Njemačkoj takve izvatke izdaje nadležno njemačko tijelo (Standesamt) te takav izvadak nije potrebno prevoditi na hrvatski jezik niti ovjeravati pečatom „Apostille“.
Zahtjev za prijavu radi upisa u maticu rođenih i knjigu državljana može podnijeti i punoljetna osoba do navršene 21. godine života, čiji je jedan roditelj u trenutku njezinog rođenja bio hrvatski državljanin. Zahtjevu je potrebno priložiti važeću identifikacijsku ispravu i izvadak iz matice rođenih izdan na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji.


Zahtjev za naknadni upis u maticu rođenih za punoljetne osobe, a koje su već upisane u knjigu državljana RH, podnosi se osobno. Zahtjevu je potrebno priložiti važeću identifikacijsku ispravu i izvadak iz matice rođenih izdan na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji te također izvadak iz matice vjenčanih na propisanom obrascu za osobe koje su u braku. Ako je brak prestao potrebno je priložiti pravomoćnu sudsku presudu o razvodu braka s prijevodom na hrvatski jezik (za razvod braka pred njemačkim sudom). U slučaju razvoda braka u Njemačkoj prije 01.07.2013. godine, mora se prethodno pred nadležnim općinskim sudom u Republici Hrvatskoj pokrenuti postupak radi priznavanja strane sudske odluke, a radi provedbe čega je potrebna strana sudska presuda s klauzulom pravomoćnosti, ovjerom pečatom „Apostille“, s prijevodom na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača. Zahtjevu se prilaže pravomoćno rješenje nadležnog općinskog suda o priznavanju strane sudske presude. Za preminulog bračnog druga potrebno je priložiti izvadak iz matice umrlih na propisanom obrascu.
 
PRIJAVA ČINJENICE BRAKA
Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima SR Njemačke sklopili brak dužni su prijaviti sklapanje braka kako bi ga se moglo upisati u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj. To mogu učiniti i putem generalnog konzulata.
Zahtjevu je potrebno priložiti izvadak iz matice vjenčanih na međunarodnom obrascu (međunarodni vjenčani list izdan po Bečkoj konvenciji), važeću identifikacijsku ispravu i presliku važeće identifikacijske isprave supružnika.
  
PRIJAVA ČINJENICE SMRTI
Zahtjev za naknadni upis činjenice smrti podnose članovi obitelji pokojnog.
Zahtjevu je potrebno priložiti međunarodni izvadak iz matice umrlih te putovnicu i osobnu iskaznicu pokojnika radi poništenja.
 
DOSTAVA IZVADAKA I POTVRDA IZ MATICA RH
Za samu prijavu rođenja, sklapanja braka ili smrti ne naplaćuje se konzularna pristojba. Konzularna pristojba naplaćuje se u slučaju kada se podnosi zahtjev za dostavu izvadaka iz državnih matica iz Republike Hrvatske ili potvrda o građanskim ili drugim stanjima.
Pristojba: Tar.br. 22.st.2 i 25.st.1 iznos 16,59 €


POTVRDA O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU
Radi ishođenja potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde da nema zapreka za sklapanje braka odnosno da će brak sklopljen u SR Njemačkoj biti priznat u Republici Hrvatskoj, potrebno se obratiti nadležnom matičnom uredu u Republici Hrvatskoj. Zahtjev je moguće podnijeti i putem generalnog konzulata. Ako se zahtjev predaje putem generalnog konzulata, potrebno je donijeti preslike osobnih iskaznica i/ili putnih isprava budućih supružnika i za hrvatskog državljanina izvod iz matice rođenih RH.
Kako pribavljanje navedenih potvrda može potrajati u slučaju kada osoba nije upisana u maticu rođenih RH, postoji mogućnost da podnositelj zahtjeva da punomoć osobi u Republici Hrvatskoj kako bi u njegovo ime podnijela zahtjev za upis u maticu rođenih i izdavanje potrebnih dokumenata.
Za dostavu potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde da će brak sklopljen u SR Njemačkoj biti priznat u Republici Hrvatskoj, zatražene preko generalnog konzulata, propisana je konzularna pristojba u iznosu od 62,24 €.SPROVODNICA
U slučaju smrti u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje u Republiku Hrvatsku, podnosi zahtjev u hrvatskoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu u inozemstvu.
Osim obrasca koji rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:
 
 • izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu
 • liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti odnosno da se ne radi o zaraznoj bolesti (Todesbescheinigung)
 • dokaz o državljanstvu preminule osobe
 • putovnica ili osobna iskaznica preminule osobe koja će se u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu poništiti (ako je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu)
 • odobrenje (Leichenpass) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi
 • podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci: ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova, odnosno prijevoznom sredstvu na koji će prijevoz tijela preminule osobe biti nastavljen i podatke o graničnim prijelazima te tko će tijelo preuzeti.
 • za strane državljane za koje se traži ukop u Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa, tj. dokaz o grobnom mjestu.

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebna potvrda krematorija (koja se dostavlja na uvid policijskim službenicima pri ulasku u Republiku Hrvatsku). Za prijenos urne nije se potrebno obraćati diplomatskom predstavništvu/konzularnom uredu  Republike Hrvatske.
Za prijevoz (tranzit) umrle osobe preko područja Hrvatske nije potrebna sprovodnica Republike Hrvatske.
Za osobu koja je umrla od zarazne bolesti ili čiji su posmrtni ostaci ekshumirani, sprovodnica se može izdati tek po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, što u praksi znači da se sprovodnica ne može izdati odmah, već se podnosi zahtjev uz svu pripadajuću dokumentaciju a koji se prosljeđuje nadležnom ministarstvu na odobrenje. Ako je zatraženo prenošenje ekshumiranih posmrtnih ostataka preminule osobe, pored već navedenih isprava potrebno je priložiti i zapisnik o ekshumaciji izdan od nadležnih tijela s podacima o danu, vremenu i mjestu ekshumacije. Po izdavanju suglasnosti, može se izdati sprovodnica.
Pristojba: Tar.br. 33. i 22. st.2. iznos 28,53 €
 
DRŽAVLJANSTVO
 
STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
Uz propisani obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prilaže se:
 
 • životopis i motivacijsko pismo za stjecanje hrvatskog državljanstva
 • izvadak iz matice rođenih (kad je riječ o stranim javnim ispravama koje se prilažu uz zahtjev, takve isprave trebaju biti izdane na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji  - ako se radi o ispravama izdanim u SR Njemačkoj).
 • izvadak iz matice vjenčanih (ako je osoba u braku, ne stariji od 6 mjeseci)
 • dokaz o državljanstvu (to može biti i putovnica ili osobna iskaznica države čija je osoba državljanin)
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od šest mjeseci (njemačka potvrda o nekažnjavanju treba biti prevedena na hrvatski jezik)
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih, uvjerenje o državljanstvu te izvornik ili propisno ovjerena suglasnost drugog roditelja ( ako nije dana na obrascu zahtjeva)

Sve strane isprave prilažu se u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.
Kod zahtjeva stjecanja hrvatskog državljanstva temeljem pripadnosti hrvatskom narodu (članak 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu) potrebno je dostaviti isprave kojima podnositelji zahtjeva dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu - ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu samo njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje oba roditelja.

Hrvatski državljanin koji je tražio i ishodio otpust iz hrvatskog državljanstva radi stjecanja kojeg stranog državljanstva, što mu je kao pretpostavka za obavljanje kakvog poziva ili djelatnosti postavila strana država u kojoj ima prebivalište, može ponovo steći hrvatsko državljanstvo iako ne udovoljava pretpostavkama iz članka 8. stavka 1. točaka 1.-4. Zakona te živi u Republici Hrvatskoj i ima odobren boravak.
Pristojba: Tar.br. 22.st.1.t.1.  iznos 185,81€
 
UTVRĐIVANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Postupci utvrđivanja hrvatskog državljanstva provode se za osobe koje su svojstvo hrvatskog državljanina stekle po propisima važećim do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu (8. listopada 1991. godine), a nisu upisane u knjigu državljana.
Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Uz popunjeni obrazac zahtjeva za utvrđivanje hrvatskog državljanstva, prilaže se:
 
 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih (za osobe rođene u inozemstvu - izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama)
 • izvod iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (ako je brak sklopljen u inozemstvu -izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama)
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • potvrda da osoba nije upisana u knjige državljana u matičnom uredu kod kojeg je trebala biti upisana u vrijeme rođenja po propisima koji su tada vrijedili
 • ako stranka posjeduje strano državljanstvo, ovjerenu presliku akta o njegovom stjecanju ili uvjerenje nadležnog inozemnog tijela o načinu i vremenu stjecanja državljanstva
 • potvrda ili domovnica jednog ili oba roditelja o činjenici upisa u knjigu državljana.
 • izvatke iz državnih matica (rođenih ili vjenčanih ili umrlih) za roditelje podnositelja zahtjeva ako se istima raspolaže, može i starijeg datuma izdavanja
 • za osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske u inozemstvo (izvan područja bivše FNRJ/SFRJ) dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stari pasoš, uvjerenje o državljanstvu, vojna knjižica, radna knjižica itd.)
Pristojba: Tar.br. 22. iznos 46,45 €
 
ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA - OTPUST I ODRICANJE
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo, ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva, a hrvatsko državljanstvo može im prestati uz ispunjenje Zakonom propisanih pretpostavki (članak 18. Zakona o hrvatskom državljanstvu).

Uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva otpustom prilaže se:
• životopis
• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom
• izvadak iz matice rođenih
 • izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
 • zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih djeteta (Izvadak iz matice rođenih nije potrebno prilagati ako je podnositelj/ica zahtjeva rođen/a u Republici Hrvatskoj), ovjerena preslika identifikacijske isprave, ako je posjeduje, izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta (izvadak iz matice vjenčanih nije potrebno prilagati ako je brak sklopljen u Republici Hrvatskoj, odnosno ako je činjenica sklapanja braka u inozemstvu upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj  - ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja te presliku presude nadležnog suda o razvodu braka (ako je brak razveden).
 
Uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva odricanjem prilaže se:
 • životopis
 • ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom
 • izvadak iz matice rođenih
 • izvadak iz matice vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
 • uvjerenje o prebivalištu u inozemstvu
 • vlastoručno potpisana i datirana izjava o odricanju hrvatskog državljanstva
 • dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik

Osoba koja se kao punoljetna odrekla hrvatskog državljanstva, ne može ponovo steći hrvatsko državljanstvo.
Obrasci zahtjeva za stjecanje, utvrđivanje i prestanak hrvatskog državljanstva dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske , na poveznici https://mup.gov.hr/obrasci-281565/281565
Detaljne informacije o stjecanju hrvatskog državljanstva, kao i o otpustu iz hrvatskog državljanstva, dostupne su na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (https://mup.gov.hr), odnosno izravno na poveznici https://mup.gov.hr/drzavljanstvo-325/325
Pristojba: Tar.br. 43. iznos 418,08 €
    
STRANCI
Informacije o uvjetima boravka stranaca u Republici Hrvatskoj dostupne su na sljedećoj adresi:
https://mup.gov.hr/stranci-333/333

Državljani SR Njemačke i drugih država članica EU mogu u Republiku Hrvatsku putovati na temelju valjane putovnice ili osobne iskaznice. Državljani SR Njemačke i drugih država članica Europskog gospodarskog prostora imaju pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do 3 mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, ako posjeduju valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu. Državljanin SR Njemačke ili druge države članice EGP-a koji namjerava boraviti duže od 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužan je, najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.
 
VIZNI SUSTAV
Državljani SR Njemačke i drugih država članica EU mogu u Republiku Hrvatsku putovati na temelju valjane putovnice ili osobne iskaznice. Državljani SR Njemačke mogu u Republiku Hrvatsku putovati i na temelju valjane privremene putovnice (vorläufiger Reisepass) ili privremene osobne iskaznice (vorläufiger Personalausweis).
Informacije o viznom sustavu Republike Hrvatske dostupne su na sljedećoj stranici:
https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/konzularne-informacije-22730/vize-22733/pregled-viznog-sustava/22853

Za strance kojima je potrebna viza za putovanje u države članice EU, pa tako i Republiku Hrvatsku vrijedi sljedeće:
Svi stranci koji su nositelji valjanih Schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.
Stranci koji su nositelji:
 
 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskog prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskog prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvolu boravka koju je izdala jedna o država članica Schengenskoga prostora,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravane boravke na području RH koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN
Državljanima Republike Kosova, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize), za 2 ili više ulazaka, a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Grčku i Španjolsku, nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).
Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.
Putovnica mora biti valjana najmanje 3 mjeseca nakon dana planiranog napuštanja Hrvatske te izdana u proteklih 10 godina.

Državljanima trećih zemalja kojima je sukladno Uredbi 539/2001 potrebna viza za EU pa tako i Republiku Hrvatsku, a koji u SR Njemačkoj borave zakonito te posjeduju sivu putovnicu za strance (Reiseausweis für Ausländer) ili tamno-plavu konvencijsku putovnicu (Reiseausweis nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951) koje je izdala SR Njemačka za putovanje u Republiku Hrvatsku dovoljna je ta putna isprava (valjana) te im nije potrebna dodatna viza.

LEGALIZACIJA ISPRAVA
Za korištenje stranih javnih isprava (na primjer: rodni list, vjenčani list, svjedodžba, diploma i slično) u međunarodnom pravnom prometu prethodno je potrebno provesti postupak njihove legalizacije, osim ako dvostranim i mnogostranim međunarodnim ugovorima nije utvrđeno drukčije. Postupku legalizacije podliježu i privatne isprave koje, nakon što su ovjerene pri nadležnom tijelu države u kojoj su sačinjene, dobivaju status javne isprave. Vrijedi naglasiti da se ovjeravanjem isprave potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njezin sadržaj.
Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961., pojednostavila je postupak legalizacije u odnosima između ugovornih stranaka, pa javna isprava podliježe jednom ovjeravanju nadležnog tijela države koja je ispravu izdala. Podatke o navedenoj Konvenciji i državama pristupnicama moguće je pronaći na internetskim  stranicama (www.hcch.net).
Svaki općinski sud u Hrvatskoj ovjerit će potvrdom “Apostille” jedino isprave što su ih izdala tijela koja imaju sjedište na području tog suda, a hrvatsko Ministarstvo pravosuđa i uprave isprave koje su izdala tijela na području bilo kojeg općinskog suda u Hrvatskoj: u praksi, isprave u smislu naznačene Haške Konvencije potvrdom “Apostille” ovjeravaju u pravilu općinski sudovi.
Međutim, ako između Republike Hrvatske i druge države ne postoji dvostrani ili mnogostrani ugovor koji ukida ili olakšava legalizaciju, potrebno je isprave legalizirati/nadovjeriti u postupku pune legalizacije, u kojem sudjeluje i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
Ministarstvo vanjskih i europskih  poslova, ali i hrvatske diplomatske misije u inozemstvu - ovlaštene su obavljati poslove legalizacije isprava u međunarodnom prometu (odnosno isprava izdanih u inozemstvu koje će se upotrijebiti u Republici Hrvatskoj i isprava izdanih u Republici Hrvatskoj koje će se upotrijebiti u inozemstvu), temeljem odredbi Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Narodne novine, br. 53/91).
 
LEGALIZACIJA/NADOVJERA JAVNIH ISPRAVA IZDANIH U HRVATSKOJ RADI KORIŠTENJA U INOZEMSTVU
Javne isprave izdane u Republici Hrvatskoj, koje stranka namjerava koristiti u drugoj državi potrebno je legalizirati ako je prema propisima te države to potrebno, te ako u odnosima između Republike Hrvatske i druge države ne postoji posebni dvostrani ili mnogostrani ugovor koji ukida ili olakšava legalizaciju.

Potpis i pečat tijela  ili ustanove koja je izdala ispravu potrebno je nadovjeriti sljedećim redoslijedom:
 
 • u općinskom sudu, prema mjestu sjedišta ovjerovitelja isprave (matičnog ureda, javnog bilježnika, sudskog tumača, sveučilišta i sl. jer kod istog suda potpisnici isprave trebaju prethodno deponirati potpis i otisak pečata),
 • u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb;
 • u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske,  Uprava za europsko pravo, međunarodno pravo i konzularne poslove, Sektor konzularnih poslova, Služba za međunarodnu pravnu pomoć,  Petretićev trg 2, 10000 Zagreb,
 • u stranoj diplomatskoj misiji u Republici Hrvatskoj - države u kojoj se ta isprava namjerava upotrijebiti.

Ako država, u kojoj stranka namjerava koristiti ispravu, nema diplomatsko predstavništvo u Republici Hrvatskoj, ispravu će, nakon što je ovjerena u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, ovjeriti diplomatska misija Hrvatske u državi u kojoj i ta država ima svoje diplomatsko predstavništvo, zatim ministarstvo vanjskih poslova države u kojoj obje države imaju diplomatsko predstavništvo, a na kraju je ovjerava diplomatsko predstavništvo države u kojoj će se isprava koristiti.


LEGALIZACIJA/NADOVJERA STRANIH JAVNIH ISPRAVA RADI KORIŠTENJA U HRVATSKOJ
Javne isprave izdane u inozemstvu mogu se upotrijebiti u Hrvatskoj (osim ako drukčije nije određeno dvostranim ili mnogostranim ugovorima) ako su legalizirane u skladu s propisima zemlje izdavanja i nadovjerene u hrvatskoj diplomatskoj misiji u toj državi.
Druga mogućnost je da se nakon legalizacije u skladu s propisima države izdavanja, isprave nadovjere u diplomatskoj misiji te države u Hrvatskoj i legaliziraju (nadovjere) u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. U slučaju da Hrvatska nema diplomatsku misiju u državi izdavanja isprave, a niti ta država nema diplomatsku misiju u Hrvatskoj, legalizacija (nadovjera) može se obaviti i u  trećoj državi, u kojoj obje države imaju diplomatsku misiju i to na sljedeći način: nakon ovjere isprave od strane nadležnih tijela države u kojoj je izdana, ispravu nadovjerava njezina diplomatska misija u trećoj državi, zatim ministarstvo vanjskih poslova treće države i na kraju diplomatska misija Republike Hrvatske u toj trećoj državi.
 
UVJETI UNOSA KUĆNIH LJUBIMACA U HRVATSKU
U Hrvatsku je, pod određenim uvjetima, dopušten unos do pet kućnih ljubimaca koje prati njihov vlasnik ili druga odgovorna osoba koju je on ovlastio, a koji nisu namijenjeni za prodaju ili predaju drugom vlasniku.
Ovdje se pod kućnim ljubimcima podrazumijevaju: psi, mačke, životinje iz porodice kuna, beskralježnjaci (osim pčela i rakova), ukrasne tropske ribice, vodozemci, reptili, ptice svih vrsta (osim peradi koja se uvozi u komercijalne svrhe, za zoološke vrtove i zoo trgovine), sisavci: glodavci i kunići osim onih namijenjenih za proizvodnju hrane.
Psi, mačke, životinje iz porodice kuna (Mustelidae) i vrsta afrički tvor (Mustela putorius), a koji su s područja država članica Europske unije, moraju:
 
 • biti označeni mikročipom
 • imati putovnicu izdanu od ovlaštenog veterinara, kojom se potvrđuje važeće cijepljenje protiv bjesnoće (u vremenskim razmacima koji su u skladu s preporukama proizvođača cjepiva).

Također, dopustit će se unos i kretanje tih životinjskih vrsta koje su mlađe od tri mjeseca i necijepljene, ako imaju putovnicu, i ako su od rođenja boravile na istom mjestu i nisu bile u kontaktu s divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, ili se kreću u pratnji majke o kojoj su još ovisne. Ako su isti ti kućni ljubimci uvezeni na područje Hrvatske radi trajnog boravka, a nisu označeni mikročipom, moraju biti s njim označene u roku od 15 dana od dana ulaska u zemlju.
Ako su psi, mačke, životinje iz porodice kuna (Mustelidae) i vrsta afrički tvor (Mustela putorius), označeni mikročipom koji nije u skladu s kriterijima određenim hrvatskim propisima, tj. propisima EU, njihov posjednik mora osigurati odgovarajući čitač za očitavanje identifikacijskog broja s mikročipa.
Zabranjen je uvoz i privremeni boravak na području Hrvatske moguće opasnih pasa pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) i njihovih križanaca.

U gradu Zagrebu (a slični uvjeti i način držanja pasa doneseni su i drugdje u Hrvatskoj) je određeno da se na ulici, javnoj površini, parkovima, te u prostorijama koje služe zgradi kao cjelini (stubište, ulaz, dizalo, dvorište i slično) pas mora voditi na uzici tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje ljudi, drugih životinja i njihovo kretanje.
 Dodatne informacije dostupne su na sljedećoj web stranici:
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1289
 
ČESTA PITANJA
https://mvep.gov.hr/konzularne-informacije-91352/91352