Uvodna riječ

Dobrodošli na web stranicu Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku.

Od svog primanja u članstvo 22. svibnja 1992., Republika Hrvatska kontinuirano jača svoj angažman unutar Ujedinjenih naroda, te aktivno sudjeluje u brojnim aspektima rada Organizacije. Primanjem u članstvo Europske unije 2013. godine, Hrvatska je dobila i dodatnu platformu za pozicioniranje u multilateralnom okruženju, dok u nacionalnom svojstvu i dalje radi na povećanju svog utjecaja na ključna pitanja u oblikovanju globalnih politika.

U protekla dva desetljeća hrvatsko sudjelovanje u Ujedinjenim narodima obilježili su značajni uspjesi,  pri čemu se prije svega ističe nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti u razdoblju od 2008.-2009., kao i predsjedanje Gospodarskim i socijalnim vijećem (ECOSOC) 2002. godine.

Republika Hrvatska i danas je važan čimbenik u ECOSOC-u, u čijem radu sudjeluje u svojstvu potpredsjedavajućeg. Istodobno u razdoblju 2014.-2015. vrši funkciju prvog predsjedavajućeg njegovim integracijskim segmentom inauguriranim u 2014. godini reformom ECOSOC-a, a koji promovira integraciju gospodarskih, društvenih i okolišnih dimenzija održivog razvoja unutar i izvan sustava Ujedinjenih naroda.

Dodatno, RH je 2013. godine predsjedala Komisijom za izgradnju mira, kojom je protekle godine i potpredsjedala, a 2014. godinu djelovanje RH u Ujedinjenim narodima obilježilo je i predsjedanje Komisijom za razoružanje. U trenutnom, 69. zasjedanju Opće skupštine, uloga RH je također posebno istaknuta jer uz Namibiju supredsjeda Ad Hoc radnom skupinom za revitalizaciju Opće skupštine, procesom koji unaprjeđuje rad tog vitalnog dijela Ujedinjenih naroda s ciljem povećanja njegove transparentnosti, funkcionalnosti i relevantnosti.  

Kao prioritete u angažmanu RH također ističemo i aktivno sudjelovanje u radu Otvorene radne skupine za ciljeve održivog razvoja od 2012. do 2014. godine, te u nastavku procesa definiranja ciljeva održivog razvoja u razdoblju nakon 2015. godine kroz međuvladine pregovore država članica UN-a, kao i snažnu predanost svim naporima Ujedinjenih naroda na područjima poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, s posebnim naglaskom na jačanje prava žena i djevojčica u njihovim gospodarskim, obrazovnim i drugim aspektima, kao jedne od ključnih pretpostavki za postizanje društvenog razvoja. Nastavkom članstva u Komisiji za izgradnju mira i u 2015. godini, te sudjelovanjem u nizu mirovnih misija UN-a, RH doprinosi i osnaživanju globalne mirovne arhitekture.

Na našoj web stranici pronaći ćete pregled prioriteta sudjelovanja Republike Hrvatske u radu Ujedinjenih naroda, koji se zasniva na privrženosti učinkovitom multilateralizmu i međunarodnom pravu u skladu s nacionalnim i EU prioritetima. Putem vijesti, govora i izjava želimo vam dati uvid u pozicije Republike Hrvatske o aktualnim pitanjima na dnevnom redu Ujedinjenih naroda, a koja zasigurno imaju dalekosežan i značajan učinak na pojedince i društva u svim dijelovima svijeta.

Nadamo se da će vam naša web stranica biti korisna i informativna, te vam zahvaljujemo na interesu za Republiku Hrvatsku i njezino djelovanje u Ujedinjenim narodima.