Prebivalište

Informacije o prebivalištu hrvatskih državljana dostupne su na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na linku: https://mup.gov.hr/prebivaliste-boraviste-329/329