Putne isprave

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice mogu podnijeti hrvatski državljani koji borave i prijavljeni su u saveznim pokrajinama Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt ili Thüringen. Hrvatski državljani koji borave i prijavljeni su u drugim saveznim pokrajinama dužni su se za izdavanje putovnice obratiti jednom od Generalnih konzulata Republike Hrvatske nadležnom prema mjestu boravka.

Preporučuje se da se zahtjev za izdavanje nove putovnice podnese pravovremeno (2-3 mjeseca prije isteka roka važenja aktualne putovnice) kako bi se izbjegla situacija da se osoba nađe bez valjane putne isprave.
Punoljetni građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi osobno te izrađenu putovnicu preuzima osobno. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose oba roditelja, odnosno zakonski zastupnik. U iznimnim slučajevima jedan roditelj može podnijeti zahtjev za putovnicu, a drugi roditelj može preuzeti izrađenu putovnicu za dijete ili jedan roditelj treba imati ovjerenu pisanu suglasnost drugog roditelja za predavanje zahtjeva i preuzimanje putne isprave. Roditelji sa sobom moraju imati valjani identifikacijski dokument i dokaz o srodstvu (rodni list) ili dokument o skrbništvu.

U slučajevima kada je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo, sudsko rješenje ili odluka o tome moraju biti priznati i/li evidentirani kod nadležnih tijela Republike Hrvatske, a ne samo SR Njemačke. U tom slučaju putovnicu mora zatražiti i preuzeti roditelj koji ima puno roditeljsko pravo. Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti prisutno prilikom predaje zahtjeva za putovnicu.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:
 • jednu novu (ne stariju od 6 mjeseci) fotografiju u boji veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za biometrijsku putovnicu na glatkom papiru, pozadinapodloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica),
 • staru putovnicu,
 • dokaz o adresi stanovanja u SR Njemačkoj (prijavnica, tj. Anmeldungsschein ili Meldebestätigung),
 • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dostupan u veleposlanstvu) i
 • dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putovnice. Uplata se vrši njemačkom EC bankovnom karticom u veleposlanstvu ili uplatnicom u banci ili pošti prilikom predaje zahtjeva.

Kod predaje zahtjeva za prvu putovnicu (za dijete ili odraslu osobu), uz fotografiju, identifikacijsku ispravu i dokaz o adresi stanovanja u SR Njemačkoj potrebno je priložiti i rodni list i domovnicu (ili osobnu iskaznicu ako ju osoba ima).

* Ukoliko je stara putovnica izgubljena ili ukradena, potrebno je priložiti drugu javnu identifikacijsku ispravu sa slikom i dokaz hrvatskog državljanstva (osobna iskaznica ili domovnica ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo). U slučajevima gubitka ili krađe valjane putovnice daje se izjava o okolnostima nestanka iste (nositelj je to dužan učiniti bez obzira podnosi li zahtjev za novu putovnicu ili ne), a preporuča se i prijava nestanka njemačkoj policiji.

Izrada i dostava putovnice traju od 4 do 6 tjedana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva. Postupak može potrajati dulje ukoliko osobni podaci nisu ažurirani, ako postoje neriješena prethodna pitanja ili ako postoje druge zapreke utemeljene u zakonu.

Kad se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi zbog sklapanja braka u inozemstvu i promjene prezimena, zahtjev se novu putovnicu može se podnijeti nakon što se brak prijavi u maticama Republike Hrvatske i novo prezime evidentira.

Putovnica se preuzima osobno i ne šalje se poštom.
 
Postupak izdavanja putnog lista

Putni list je putna isprava koja se izdaje hrvatskim državljanima koji nemaju valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za jednokratno putovanje u Republiku Hrvatsku. Putni list se može izdati s rokom valjanosti do najviše 30 dana.

Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti sljedeće:
 • dvije istovjetne fotografije veličine 3,0 x 3,5 cm ili 3,5 x 4,5 cm
 • identifikacijski dokument (javna isprava sa slikom),
 • dokaz o državljanstvu (ukoliko se kao identifikacijski dokument ne prilaže hrvatska putovnica ili osobna iskaznica kojoj je istekao rok valjanosti),
 • ako se radi o gubitku ili krađi putovnice ili osobne iskaznice daje se izjava o okolnostima nestanka isprave, a preporuča se nestanak prijaviti i njemačkoj policiji,
 • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista (dostupan u veleposlanstvu),
 • dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putnog lista. Uplata se vrši njemačkom EC bankovnom karticom u veleposlanstvu ili uplatnicom u banci ili pošti prilikom predaje zahtjeva.

Punoljetni građanin zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi osobno te ga po izdavanju preuzima osobno. Odredbe za predaju zahtjeva i preuzimanje putnog lista za maloljetne osobe iste su kao za putovnicu (vidi postupak izdavanja putovnice).

NAPOMENA za izdavanje putnog lista novorođenoj djeci koja nisu upisana u knjigu državljana RH:

Kod zahtjeva za izdavanje putnog lista novorođenom djetetu zbog žurnog putovanja u Republiku Hrvatsku, a koje još nije upisano u knjigu državljana RH, roditelji uz zahtjev za putni list trebaju istovremeno podnijeti i zahtjev za upis djeteta u knjigu državljana te priložiti izvornik izvatka iz matice rođenih na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji. Izvornik izvatka potreban za upis djeteta se zadržava, tj. službenim se putem dostavlja nadležnom matičnom uredu u Hrvatskoj, a za upis (prijavu) djeteta ne plaća se konzularna pristojba.

S obzirom da postupak upisa službenim putem zna potrajati nekoliko tjedana, ukoliko roditelji po dolasku u Hrvatsku žele odmah pribaviti putovnicu ili osobnu iskaznicu za dijete, mogu u nadležnom matičnom uredu sami zatražiti prijavu djeteta za što im je potreban dodatni izvornik izvatka iz matice rođenih na međunarodnom obrascu za dijete.
 
KAKVA TREBA BITI FOTOGRAFIJA ZA PUTNU ISPRAVU

Za hrvatske putne isprave propisane su sljedeće veličine fotografija:
 • za putovnicu: 3,5 x 4,5 cm
 • za putni list: 3,0 x 3,5 cm
Fotografija mora vjerno prikazivati fotografiranu osobu s lica (en face), otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešir, kapa, marama i dr.). Na fotografiji trebaju biti vidljiva oba oka (osoba ne smije imati sklopljene oči).
Glava osobe na fotografiji, od brade do tjemena, mora biti veličine 70 do 80 posto visine fotografije. Glava mora biti u sredini fotografije, a vrh glave po mogućnosti ne bi trebao biti odrezan.

Iznimno, u slučajevima kada se prema narodnim običajima nosi pokrivalo za glavu, može se priložiti fotografija na kojoj je osoba pod pokrivalom, uz uvjet da je vidljivo lice osobe. Fotografija bi trebala biti izrađena od za to stručnih osoba (fotografa), kako bi se postigla kvaliteta fotografije i sve ranije navedene veličine te drugi zahtjevi.

Fotografija ne smije biti izrađena na raznim aparatima za samofotografiranje (automatima), niti smije biti retuširana. Fotografija mora biti izrađena na bijelom, tankom, sjajnom fotopapiru.

Osvjetljenje mora biti adekvatno i jednoliko za snimanje lica koje osigurava prirodne tonove kože i koje osigurava visoki stupanj prikaza detalja (madeža, bradavica, ožiljaka i dr.), minimalizira sjene i refleksije.

Pozadina-podloga na fotografiji mora biti jednolika te se kod fotografija u boji koriste svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe. Za fotografije u boji mogu se upotrebljavati za pozadinu slijedeće boje: svijetlo plava, bež, blijedo siva, bijela i svijetlo smeđa. Pozadina ne smije biti tamna.

Posebnu pozornost treba obratiti pri fotografiranju male djece koja još ne mogu samostalno sjediti, kako bi bili udovoljeni svi navedeni zahtjevi. Preporuka je da takvo dijete roditelj za vrijeme fotografiranja drži u krilu, s tim da se na fotografiji u pozadini ne smije vidjeti osoba koja drži dijete.