Prebivalište

Prema Zakonu o prebivalištu (NN 144/12) prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako će trajati dulje od tri mjeseca.

Prebivalište i boravište prijavljuju se policijskoj upravi ili policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti prebivalište ili boravište. Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.

Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi ili policijskoj postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju se iselila. Propuštanje podnošenja prijave ili odjave u propisanom roku povlači za sobom prekršajnu odgovornost sukladno odredbama Zakona o prebivalištu.

Građanin je dužan prilikom prijave prebivališta i boravišta dati točne i istinite podatke, a protivno postupanje se prekršajno kažnjava i povlači za sobom odjavu po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

 

Kada je građanin obvezan odjaviti prebivalište, a kada prijaviti privremeni odlazak iz Republike Hrvatske?

Prema odredbama Zakona o prebivalištu obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji za one hrvatske državljane koji su iselili iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustili učiniti odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su iselili u roku 15 dana od iseljenja. Prema tome odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj mora samo ona osoba koja se trajno nastanila u inozemstvu. Prilikom odjave prebivališta ta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja.

Hrvatski državljanin koji se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, nego privremeno boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja i drugih razloga nije dužan odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ta osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu. Ako nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku, obavijest o svojem privremenom boravku u inozemstvu može dati i u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu i sl., a u nekim slučajevima i svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu).
Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Dakle, osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Te su osobe dužne dojaviti da privremeno borave u inozemstvu i dojavu obnoviti nakon proteka razdoblja od 5 godina te nadalje dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine, ako i dalje budu boravile u inozemstvu.

Međutim, osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali nisu nikad živjele u mjestu prijavljenog prebivališta (prebivalište su prijavile fiktivno), dužne su odjaviti svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj bez obzira žive li i dalje u državi u kojoj su živjele i prije fiktivne prijave prebivališta u Republici Hrvatskoj ili sada žive u nekoj drugoj državi.

Hrvatski državljani koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo na hrvatsku osobnu iskaznicu s upisanim podatkom o adresi u inozemstvu. Takve osobne iskaznice izdaju se u bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj.

Više informacija na:

https://www.mup.hr/gradjani/prebivaliste-i-boraviste

 

Odjava prebivališta

Za odjavu prebivališta putem Veleposlanstva potrebno je priložiti:

- popunjeni obrazac (dostupan u Veleposlanstvu)

- osobnu iskaznicu (poništava se prilikom predaje zahtjeva)

- dokaz aktualne adrese u SR Njemačkoj (Meldebescheinigung)


Prijava privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske

Za prijavu privremenog odlaska izvan RH putem Veleposlanstva potrebno je priložiti:

- popunjeni obrazac (dostupan u Veleposlanstvu)

- valjanu osobnu iskaznicu

- dokaz aktualne adrese u SR Njemačkoj (Meldebescheinigung)

- dokaz o razlogu boravka u SR Njemačkoj - ovisno o razlogu (npr. potvrda poslodavca, ugovor o radu, potvrda škole ili fakulteta, potvrda medicinske ustanove…)

* Zahtjev za djecu (osobe mlađe od 18 godina) podnose oba roditelja uz predočenje rodnog lista.

Za predaju zahtjeva za odjavu prebivališta ili prijavu privremenog odlaska plaća se zakonom propisana konzularna pristojba.