Prijava sklapanja braka i upis u maticu vjenčanih

Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima Kraljevine Norveške sklopili brak mogu preko Veleposlanstva prijaviti sklapanje braka u maticama vjenčanih u RH.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
  • original norveški izvod iz matice vjenčanih - Vigselsattest koji nije stariji od 6 mjeseci i koji je ovjeren Apostille pečatom*;
  • prijevod Vigselattes-a na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja čiji potpis ovjerava javni bilježnik, a nakon toga se prijevod također ovjerava Apostille pečatom*,
  • preslike putovnica oba supružnika;
  • dokument iz kojega je vidljivo prebivalište supružnika (Bostedsattest);
  • obrazac za prijavu upisa činjenice sklapanja braka (link: https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/dmku/no/obrasci/obrazac-za-prijavu-braka.pdf)
*Apostille pečat izdaju norveške nadležne institucije, a više informacija možete pronaći na:
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/
 
Navedeni dokumenti se mogu neposredno ili putem opunomoćenika dostaviti nadležnom matičnom uredu i od njih zatražiti vjenčani list, rodni list i domovnicu ili se postupak upisa u maticu vjenčanih može zatražiti putem Veleposlanstva.
Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova.
Ako se upis obavlja putem Veleposlanstva potrebno je dostaviti popunjen obrazac za prijavu braka te potvrdu o uplaćenoj konzularnoj pristojbi u iznosu od 73 NOK za dostavu prijave braka u RH.
Ukoliko želite da vam se dostave novi dokumenti (domovnica, rodni list, vjenčani list) za svaki od traženih dokumenata morate uplatiti pristojbu od 192 NOK.
Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.