Prijava rođenja djeteta

Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnosi jedan od roditelja (onaj koji je hrvatski državljanin ako nisu oba roditelja hrvatski državljani)
 
Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
- original norveškog izvoda iz matice rođenihFødselsattest, koji je ovjeren Apostille pečatom*;
- prijevod  Fødselsattest-a na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja čiji potpis ovjerava javni bilježnik, a nakon toga se prijevod također ovjerava Apostille pečatom;
- popunjen obrazac za prijavu (ukoliko se upis u knjigu državljana i maticu rođenih obavlja preko Veleposlanstva)
https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/dmku/no/220104-Obrazac%20za%20upis%20%C4%8Dinjenice%20ro%C4%91enja.pdf
- potvrdu o državljanstvu roditelja (putovnica, domovnica) i prebivalištu roditelja;
- suglasnost za prijavu prebivališta djeteta ako roditelji imaju različita prebivališta:
https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/dmku/no/220104-Suglasnost%20roditelja%20za%20upis%20prebivali%C5%A1ta%20djeteta.pdf
- potvrda o uplaćenoj konzularnoj pristojbi,
 
Ukoliko je dijete rođeno izvan braka, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
- original norveške izjave o priznanju očinstva – Erklæring om farskap, koja je ovjerena Apostille pečatom;
https://www.nav.no/no/person/familie/farskap-og-morskap/farskap-og-foreldreansvar#chapter-4
- prijevod Erklæring om farskap na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja čiji potpis ovjerava javni bilježnik, a nakon toga se prijevod također ovjerava Apostille pečatom
 
*Apostille pečat izdaju norveške nadležne institucije, a više informacija možete pronaći na:
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/apostillestempel-pa-dokumenter/
 
Pristojba za prijavu rođenja djeteta u RH iznosi 465 NOK.
Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.
 
Napomena:
Dijete se upisuje u matični ured prema mjestu prebivališta roditelja, a ako roditelji imaju različito prebivalište daju izjavu/suglasnost o mjestu gdje će dijete biti upisano.
Za one koji nemaju prebivalište u RH nadležan je Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, Odsjek za poslove središnjih evidencija hrvatskih državljana.
 
Podaci o matičnim uredima u RH mogu se naći na sljedećoj web stranici:
https://uprava.gov.hr/maticni-uredi-u-rh/1603