Prebivalište

Informacije o prebivalištu hrvatskih državljana dostupne su na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na linku: http://www.mup.hr/43.aspx
 
Odjava prebivališta i trajno iseljenje iz Hrvatske
Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi/policijskoj postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije -  konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju se iselila.  Prijava i odjava se podnosi na https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/OBRAZAC%201_preb_bor.pdf
Primjer kako se popunjava obrazac za odjavu prebivališta može se naći na:
https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Zakon%20o%20prebivalištu/OBRAZAC%201_verzija2.pdf
 
Osoba koja u propisanom roku ne prijavi prebivalište, boravište ili radi trajnog iseljenja iz Republike Hrvatske ne odjavi prebivalište ili ne produži prijavu boravišta kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 5000 kuna.
 
Odjava prebivališta, odnosno trajno iseljenje i osobna iskaznica
Hrvatski državljani koji odjavljuju prebivalište zbog trajnog iseljenja iz Hrvatske, dužni su vratiti osobnu iskaznicu i ona se poništava. Osoba u slučaju odjave prebivališta ima pravo zatražiti novu osobnu iskaznicu u kojoj će biti navedena adresa u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje elektroničke osobne iskaznice hrvatski državljani koji prebivaju u inozemstvu mogu podnijeti u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji u Hrvatskoj.
 
Odjava prebivališta i privremeni boravak u inozemstvu
Hrvatski državljani koji se u inozemstvu nalaze privremeno, dakle nisu se trajno iselili, ne odjavljuju prebivalište, već prijavljuju privremeni odlazak iz RH. Navedene osobe kada privremeno odlaze izvan RH na razdoblje dulje od godinu dana dužne su o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Ako o privremenom odlasku propuste obavijestiti policijsku upravu ili postaju prije svojeg odlaska u inozemstvo, obavijest mogu dostaviti i putem nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva RH na čijem području borave u inozemstvu. O razlozima privremenog boravka izvan RH moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Građani koji prijavljuju privremeni boravak u inozemstvu imaju pravo zadržati osobnu iskaznicu.
Napomena: privremeni boravak u inozemstvu mogu prijaviti samo osobe s važećom osobnom iskaznicom.
 
Primjer kako se popunjava obrazac za privremeni odlazak iz RH može se naći na:
https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Zakon%20o%20prebivalištu/OBRAZAC%201_verzija4.pdf
 
Odjava prebivališta ili prijavi privremenog odlaska iz RH putem Veleposlanstva RH u Oslu
Potrebno je učiniti sljedeće:
 1. popuniti Obrazac 1 (samo odgovarajuća polja na prvoj strani,  Izjavu nije potrebno popunjavati). Obrazac 1 se može preuzeti na web adresi: https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/OBRAZAC%201_preb_bor.pdf
 2. dostaviti na uvid hrvatsku putovnicu (kod odjave prebivališta) ili važeću osobnu iskaznicu (kod prijave privremenog odlaska iz RH)
 3. dostaviti norvešku potvrdu o adresi prebivališta - Bostedsattest;
 4. dostaviti potvrdu o registraciji* ili norvešku putovnicu,
  *za potvrdu o registraciji (Registreringsbevis for EU/EØS-borgere) vidi sljedeći link:
  norveški: http://www.udi.no/ord-og-begreper/registreringsbevis-for-eueos-borgere/
  engleski. http://www.udi.no/en/word-definitions/registration-certificate-for-eueea-nationals/
 5. za one koji prijavljuju privremeni odlazak iz RH predočiti dokumentaciju iz koje su vidljivi razlozi privremenog boravka u inozemstvu (to može biti potvrdu o zaposlenju ili školovanju, a u nekim slučajevima i pisana izjava o razlozima privremenog boravka u inozemstvu);
 6. za one koji odjavljuju prebivalište (trajno iseljenje iz RH), a izdana im je osobna iskaznica RH, istu moraju dostaviti radi poništenja (napomena: ako je korisnik izgubio osobnu iskaznicu, a njoj je istekao rok važenja, prilaže se izjava o gubitku osobne iskaznice);
 7. dostaviti potvrdu o uplati konzularne pristojbe u iznosu od 188 NOK.
 
Uplatu pristojbe moguće je izvršiti samo na račun Veleposlanstva br. 70 66 05 13505.
 
Zahtjev se podnosi osobno. Za maloljetne osobe zahtjev podnose roditelji ili skrbnici.
Na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova RH (MUP) mogu se pronaći detaljne informacije o propisima vezanim za prebivališta i boravišta u RH: https://mup.gov.hr/prebivaliste-boraviste-329/329
 
Tekst Zakona o prebivalištu možete naći na sljedećoj web stranici: http://www.zakon.hr/z/557/Zakon-o-prebivali%C5%A1tu