Opće informacije

Peking, 17. ožujka 2020.

VAŽNA OBAVIJEST
Obavještavamo Vas da od danas pa do daljnjeg Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini više ne prima zahtjeve za vize, izuzev zahtjeva nositelja diplomatskih i službenih putovnica te članova obitelji hrvatskih državljana (supružnici i djeca).
Od ostalih konzularnih zahtjeva primat će se samo žurnizahtjevi hrvatskih državljana, i to isključivo po prethodnom dogovoru telefonom ili elektroničkom poštom.

 

VAŽNA OBAVIJEST

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.

Stranci koji su nositelji:

  • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
  • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
  • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
  • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN

Državljanima Republike Kosova, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize), za 2 ili više ulazaka, a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Grčku i Španjolsku, nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.

Olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. 

Konzularno područje: VRH Peking pokriva NR Kinu, Mongoliju, DNR Koreju, Maleziju, Laos i Mjanmar. Nositelji putnih isprava drugih država mogu u VRH Peking podnijeti zahtjev za izdavanje za vize samo ukoliko u jednoj od navedenih država imaju regulirani boravak ili ukoliko u državi u kojoj borave Republika Hrvatska nema diplomatsku misiju ili konzularni ured, a VRH Peking je zemljopisno najbliže veleposlanstvo.

Radno vrijeme: stranke se primaju svakim radnim danom od 9 do 12 sati.

Konzularna pristojba uplaćuje se na račun Veleposlanstva Republike Hrvatske u Pekingu.
Naziv primatelja: Embassy of the Republic of Croatia
Broj računa za uplate u USD: 778350025660
Broj računa za uplate u RMB: 778350020355
Naziv banke: Bank of China, Beijing
SWIFT: BKCHCNBJXXX
Adresa: No 1 FuXingMenNeiDaJie, XiCheng District, Beijing, 100818 China

E-mail: crocons.beijing@mvep.hr

     Viza (PDF)