Putne isprave

Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice
Hrvatskom državljaninu koji boravi u inozemstvu, putovnicu izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području podnositelj zahtjeva boravi. Hrvatski državljanin koji boravi na području Francuske Republike, zahtjev za izdavanje nove hrvatske putovnice podnose osobno u prostorijama Konzularnog odjela ovog Veleposlanstva (ili prigodom održavanja konzularnih dana u Nici, Lyonu i Strasbourgu).
Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno na propisanom obrascu koji je na raspolaganju u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Parizu.
Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Djeca starija od 12 godina moraju biti prisutna prilikom predaje zahtjeva.
Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:
·         2 fotografije  veličine 3,5 x 4,5 cm
·         postojeću putovnicu;
·        vjerodostojan dokaz o prebivalištu na području Francuske Republike odnosno francuski identifikacijski dokument ili račun izdan na ime podnositelja zahtjeva.

Ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi prvi put, osim identifikacijske isprave (putovnica, osobna iskaznica) potrebno je priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu te izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci. Inozemni izvadak iz matice rođenih mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. Osobe rođene u Republici Hrvatskoj prilažu rodni list ili izvadak iz matice rođenih Republike Hrvatske.
Ako je osoba sklopila brak u inozemstvu ili promijenila prezime, činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prethodno provesti i u državnim maticama (nadležnom matičnom uredu) Republike Hrvatske. U tom je slučaju zahtjevu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena (izvadak iz matice rođenih, vjenčani list).

Za putovnice koje izdaju diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba:

  •  za osobe do 21 godine iznosi 55,74 EUR
  •  za osobe starije od 21 godine 74,32 EUR

Platiti možete gotovinom, karticom, čekom ili virmanom.

 
PUTNI LIST
Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske hrvatskom državljaninu koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (izgubljena, ukradena ili nedostupna), a radi povratka u Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.
Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.

Ako je hrvatski državljanin u inozemstvu ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prijavljuje njezin gubitak ili krađu najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku javlja se najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi izdavanja putnog lista za povratak u Hrvatsku.
Za putne listove koje izdaju diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba od 32, 53 EUR.

NAPOMENA:
Hrvatski državljanin koji je izgubio putovnicu, a nalazi se u državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsku misiju ili konzularni ured, zahtjev za izradom putnog lista može podnijeti u diplomatskoj misiji neke države članice Europske unije.