Matičarstvo – prijave rođenja, vjenčanja, smrti, dostava dokumenata iz matičnih knjiga RH

Zahtjev za prijavu činjenice rođenja djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana Republike Hrvatske za dijete koje je rođeno u stranoj zemlji, a čiji su roditelji, ili samo jedan roditelj hrvatski državljani, podnose roditelji uz predočenje slijedećih javnih isprava:
  • ispunjen obrazac prijave (obrazac se dobije u Konzularnom odjelu) 
  • izvornik izvatka iz matice rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), izdan na međunarodnom obrascu tj. u Francuskoj Republici: Extrait d'acte de naissance plurilingue“. 
  • dokaz o državljanstvu roditelja (valjana putovnica, domovnica);
  • dokaz o dozvoli boravka na području Francuske Republike.
Zahtjev za prijavu činjenice vjenčanja hrvatski državljani, koji su pred nadležnim tijelima Francuske Republike sklopili brak, mogu preko Konzularnog odjela prijaviti u maticu vjenčanih u RH. Uz zahtjev je potrebno priložiti: 
  • ispunjen obrazac prijave (obrazac se dobije u Konzularnom odjelu) 
  • izvornik izvatka iz matične knjige vjenčanih (ne stariji od 6 mjeseci), izdan na međunarodnom obrascu), tj. u Francuskoj Republici: „Extrait d'acte de mariage plurilingue“. 
  • valjane putovnice obaju supružnika.
Izvatke iz matičnih knjiga Republike Hrvatske (rodne, smrtne i vjenčane listove, domovnice) moguće je pribaviti putem Konzularnog odjela. Dostava traje oko dva mjeseca, ovisno o matičnom uredu u kojem se zatraženi izvadak izdaje.
Konzularna pristojba za prijave odnosno dostave dokumenata bit će naplaćena sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama. 
Potrebni obrasci i dodatne informacije mogu se zatražiti na email: conspari@mvep.hr