Državljanstvo

Zahtjev za stjecanje, utvrđivanje ili otpust iz hrvatskog državljanstva, koji se u skladu sa Zakonom može podnijeti i u inozemstvu, predaje se putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
Detaljne informacije o stjecanju hrvatskog državljanstva, kao i o otpustu iz hrvatskog državljanstva, dostupne su na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno izravno na poveznici https://mup.gov.hr/drzavljanstvo-325/325.