PRIJAVE (BRAKA, ROĐENJA I SMRTI)

VAŽNA NAPOMENA:

Za dolje navedene radnje svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili propisno ovjereni: strane isprave moraju biti ovjerene potvrdom Apostille, a hrvatske, ukoliko nisu u originalu, pečatom veleposlanstva (napominjemo kako je potrebno donijeti original konzularnom službeniku na uvid, koji se potom vraća). Za ovjeru svakog dokumenta, veleposlanstvo naplaćuje 11,00 američkih dolara prema tar. br. 85. Zakona o upravnim pristojbama.

1. Prijava činjenice sklapanja braka u državne matice Republike Hrvatske
Za prijavu braka u državna matice Republike Hrvatske nužno je popuniti obrazac „Prijava braka“ (dostupan i u rubrici Obrasci) te priložiti:

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od supružnika;
  • izvornik vjenčanog lista (Marriage certificate) iz nadležnog matičnog ureda u SAD-u ovjeren potvrdom Apostille, s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik učinjenim od strane ovlaštenog prevodioca;
  • identifikacijsku ispravu sa slikom
Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 59,00 američkih dolara, prema tar. br. 54. st. 1. t.4., 65. te 57 st. 1 t.2. Zakona o upravnim pristojbama.
Plaćanje je isključivo čekom ili nalogom za uplatu (money order).

2. Prijava činjenice rođenja djeteta u državne matice Republike Hrvatske
Za prijavu djeteta u državne matice Republike Hrvatske nužno je popuniti obrazac „Prijava djeteta“ ( dostupan i u rubrici Obrasci) te priložiti:
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od roditelja;
  • izvornik rodnog lista (Birth certificate) ne stariji od 6 mjeseci iz nadležnog matičnog ureda u SAD-u, ovjeren potvrdom Apostille, s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik učinjenim od strane ovlaštenog prevodioca
  • identifkacijsku ispravu roditelja;
Za ovu konzularnu uslugu ne naplaćuje se konzularna pristojba, no potrebno je uplatiti 59,00 američkih dolara za izdavanje i dostavu domovnice i rodnog lista djeteta.
Plaćanje je isključivo čekom ili nalogom za uplatu (money order).

VAŽNA NAPOMENA:
Dijete se ne može prijaviti u državne matice Republike Hrvatske ukoliko nije prethodno prijavljen brak roditelja u državnim maticama Republike Hrvatske, ako je dijete rođeno u braku.
 
3. Prijava činjenice smrti u državne matice Republike Hrvatske
Za prijavu smrti u državne matice Republike Hrvatske nužno je popuniti obrazac „Prijava smrti“ (dostupan i u rubrici Obrasci) te priložiti:
  • izvornik smrtnog lista (death certificate) ne stariji od 6 mjeseci, izdan od nadležnog matičnog ureda u SAD-u, ovjeren potvrdom Apostille, s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik učinjen od strane ovlaštenog prevodioca;
  • važeću identifkacijsku ispravu;
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu pokojne osobe.


Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 36,00 američkih dolara prema tar. br. 54. st.1t.4.,65.,57.2. Plaćanje je isključivo čekom ili nalogom za uplatu (money order).
 
4. Dostava izvadaka iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih Republike hrvatske
Za pribavljanje Izvadaka iz državnih matice Republike Hrvatske nužno je popuniti i dostaviti obrazac, koji je dostupan u rubrici Obrasci. Za ovu konzularnu uslugu se naplaćuje konzularna pristojba u iznosu od 47,00 američkih dolara po ispravi. Plaćanje je isključivo čekom ili nalogom za uplatu (money order).
https://mvep.gov.hr/konzularne-informacije-114518/prijave-braka-rodjenja-i-smrti/180282