Ovjera potpisa

Za ovjeru potpisa u Veleposlanstvu ili Generalnom konzulatu:

  • potrebna je osobna prisutnost prilikom podnošenje zahtjeva
  • pripremljena isprava (punomoć, izjava, ugovor ili slično) koja se ovjerava
  • posjedovanje važeće hrvatske putovnice ili važeće hrvatske osobne iskaznice

Konzularna pristojba za ovjeru potpisa na jednoj ispravi iznosi 11,00 američka dolara plativo čekom ili uplatom na nalog (money-order) u korist nadležnog konzularnog ureda.

VAŽNO: Ukoliko osoba ne posjeduje važeću hrvatsku putovnicu ili važeću hrvatsku osobnu iskaznicu, konzularni službenik Veleposlanstva ili Generalnog konzulata nije u mogućnosti ovjeriti potpis na ispravi.

U tom slučaju ovjeru potpisa moguće je zatražiti pred američkim javnim bilježnikom po izboru (public notary), te da bi isprava bila valjana u pravnom prometu Republike Hrvatske, potrebno ju je legalizirati međunarodnim štambiljem Apostille pri nadležnom uredu države u kojoj je isprava izdana (primjerice, ukoliko je potpis na ispravi ovjerio neki od javnih bilježnika u Falls Churchu, potrebno je kontaktirati nadležni ured savezne države Virgija (Secretary of State) te zatražiti štambilj Apostille na ispravi).

Informacije o nadležnim američkim uredima za izdavanje štambilja možete pronaći na sljedećem linku: http://www.nass.org/state-business-services/apostilles-document-authentications/

Ukoliko je punomoć sastavljena na engleskom jeziku nakon nadovjere sa štambiljem Apostille, ispravu je potrebno prevesti na hrvatski jezik kod nekog od ovlaštenih prevoditelja u SAD ili kod sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.