Vaistinių preparatų išdavimas pagal receptą Kroatijos Respublikoje


REGLAMENTUOJANTYS TEISES AKTAI
Vaistu istatymas („Narodne novine“ (Kroatijos Respublikos teises aktu oficialus leidinys), numeris 76/2013)
Taisykles del vaistiniu preparatu klasifikavimo ir receptiniu vaistiniu preparatu skyrimo bei išdavimo („Narodne novine“ (Kroatijos Respublikos teises aktu oficialus leidinys), numeris 86/2013 ir 90/2013)

VAISTINIU PREPARATU PASKYRIMAS
Igaliotas sveikatos priežiuros specialistas, galintis paskirti vaistini preparatą Kroatijos Respublikoje yra medicinos mokslu daktaras arba odontologijos daktaras.
Igaliotas asmuo, galintis paskirti vaistini preparatą ES valstybese narese yra tas, kuris pagal valstybes nares reglamentuojančius teises aktus yra igaliotas tai atlikti.

RECEPTAS
I vaistinio preparato receptą itrauktinu elementu sąrašas yra nurodytas Taisykliu 16 straipsnyje ir yra suderintas su Komisijos igyvendinimo direktyva 2012/52/ES nuo 2012 m. gruodžio 20 d., kuria nustatomos priemones, skirtos kitoje valstybeje nareje išrašytu vaistu receptu pripažinimui palengvinti (SL L 356, 2012-12-22).
Receptas, kuri išraše valstybes nares igaliotas sveikatos priežiuros specialistas ir i kuri yra itraukti visi elementai, nurodyti Direktyvos 2012/52/ES Priede, bus pripažintas Kroatijos vaistininku ir pagal ji pacientas gales isigyti (nusipirkti) vaistini preparatą Kroatijos vaistinese.

Antibiotiku receptas galioja 3 dienas, vienkartinis receptas 15 dienu, o vaistiniu preparatu receptas galioja 5 dienas nuo recepto išrašymo dienos ir šie terminai yra taikomi Kroatijos Respublikoje išrašytiems receptams.
Pagal daugkartini receptą vaistinis preparatas gali buti išduodamas daugiausia 12 kartu, dažniausiai tai reiškia metus (priklausomai nuo vaistinio preparato pakuotes), tačiau igaliotas sveikatos priežiuros specialistas ant recepto butinai privalo nurodyti, kiek kartu išrašytas vaistinis preparatas gali buti išduodamas. Tokiu budu vaistininkas gales daugkartiniame recepte nurodytą vaistini preparatą išduoti daugiausia metus, nebent valstybes nares igaliotas sveikatos priežiuros specialistas bus nurodęs kitaip.
Vaistiniai preparatai, i kuriu sudeti ieina narkotines ar psichotropines medžiagos, gali buti skiriami tik pagal specialu receptą, gydymui butinomis dozemis ir ilgiausiai 30 dienu kursui.   

Bendras narkotiniu ar psichotropiniu medžiagu kiekis, skirtas 30 dienu kursui, negali viršyti šiu kiekiu:

1. 0,6 g buprenorfino,
2. 6,0 g morfino,
3. 15,0 g pentazocino,
4. 7,5 g kodeino,
5. 1,0 g fentanilio,
6. 2,4 g metadono,
7. 15 g oksikodono.

Jeigu yra gydomas narkotinę priklausomybę turintis asmuo ir jeigu jam yra paskirtas vaistas, i kurio sudeti ieina narkotiniu ar psichotropiniu medžiagu, nepriklausomai nuo to, ar gydoma priklausomybe ar piktybine liga, toks pacientas su savimi gali vežtis vaistiniu preparatu, skirtu vartoti ilgiausiai menesi. Jeigu priklausomybę turintis asmuo nori ilgiau likti Kroatijos Respublikoje, jis privalo kreiptis i artimiausią priklausomybiu gydymo istaigą, kurioje gydytojas paskirs tolesnę terapiją, taip pat kaip Kroatijos Respublikoje gydomiems pacientams. Jeigu gydoma piktybine liga, yra atsižvelgiama i EK rekomendacijas, pagal kurias narkotiniu ar psichotropiniu medžiagu turinčiam vaistiniam preparatui negali buti išrašytas daugkartinis receptas.
Taisykles del kitoje ES valstybeje nareje išrašytu vaistu receptu pripažinimo yra taikomos nuo 2013 m. spalio 25 d.
Nereceptiniu vaistiniu preparatu galima isigyti vaistinese be jokiu apribojimu.