Reglamentas dėl viešųjų dokumentų

Reglamentas del viešuju dokumentu (Reglamentas 2016/1191)

Nuo 2019 m. vasario 16 d. Kroatijos Respublikoje pradetas taikyti  Reglamentas del viešuju dokumentu (Reglamentas 2016/1191).
Nuo nurodytos dienos piliečiams, kuriems reikejo pateikti viešąji dokumentą kitoje ES šalyje, nebereikia gauti autentiškumo spaudo (vadinamosios apostiles) ant dokumentu, kurie itraukti i Reglamentą del viešuju dokumentu.

Kroatijos viešieji dokumentai, kurie itraukti i Reglamentą del viešuju dokumentu, yra gimimo liudijimas, mirties liudijimas, santuokos liudijimas, pažyma, patvirtinanti kliučiu sudaryti santuoką nebuvimą, pažyma apie registruotą partnerystę, pažyma apie nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) gyvenamąją vietą, pažyma apie teistumo nebuvimą, pažyma del teises balsuoti ir buti kandidatu vietos savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose.

Reglamentu panaikinama prievole pateikti minetu dokumentu (išskyrus paskutiniji) vertimą. Jei viešasis dokumentas yra parengtas ne viena iš ES šalies, prašančios pateikti dokumentą, oficialiuju kalbu, piliečiai valdžios instituciju gali paprašyti parengti daugiakalbę standartinę formą, pateikiamą visomis ES kalbomis.

Daugiau informacijos apie Reglamentą ir ES šalies valdžios instituciju išduodamas daugiakalbes standartines formas galite rasti Europos e. teisingumo portale:
https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documensts