Užsieniečiams, laikinai, gyvenantiems Kroatijoje

Prašymą išduoti pirmąji leidimą laikinai gyventi užsienietis turi pateikti Kroatijos atitinkamai policijos istaigai/ skyriui, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Priklausomai nuo tikslo, del kurio užsienietis ketina laikinai gyventi šalyje, be išvardintu priedu jis privalo pateikti ir kitus dokumentus, patvirtinančius leidimo laikinai gyventi Kroatijos Respublikoje pagrindą (patvirtinimas, kad mokosi arba studijuoja Kroatijos Respublikoje; darbo leidimas, t.y. darbo sutartis, leidimas vykdyti tam tikrą profesinę veiklą; išrašą iš fiziniu ir juridiniu asmenu registro; pažyma iš sveikatos istaigos, kurioje yra arba ketina buti gydomas; gimimo liudijimo arba santuokos liudijimo kopija ir panašiai).

PASTABA: Su prašymu pateikiami dokumentai turi buti originalus, patvirtinti nuorašai ar patvirtintos kopijos, o jeigu reikalinga, dokumentai turi buti išversti ir atitinkamai patvirtinti naudojimui Kroatijos Respublikoje.

Daugiau informacijos rasite adresu http://www.mup.hr/47.aspx