Program potpore

Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini od 2012. provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12) i sukladno Javnom natječaju za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine, koji se svake godine objavljuje za iduću kalendarsku godinu. Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine (KLASA: 011-02/15-03/01, UBRBOJ: 537-03-02/1-15-01 od 13. ožujka 2015. godine) utvrđuje vrste financijskih potpora, opće uvjete, način i postupak odobravanja prijava, kao i druga pitanja u vezi postupka prijavljivanja na javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine, čija je djelatnost vezana uz ostvarivanje, zadovoljavanje i unapređenje općih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu.

Hrvatska manjina živi u 12 europskih država: u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj.

Financijska potpora javnog natječaja predviđena je za:

  • programe i projekte hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jačanju manjinskih prava (očuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i sl.);
  • programe i projekte hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija;
  • ostale programe i projekte koji zadovoljavaju i unapređuju opće javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu.

Ovim programom pruža se potpora hrvatskoj nacionalnoj manjini u očuvanju i njegovanju hrvatske kulture, baštine i jezika, kao i jačanju hrvatskog zajedništva.

Financijska potpora hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu pridonosi očuvanju i njegovanju hrvatske kulture, baštine i jezika među pripadnicima hrvatskog naroda, kao i jačanju hrvatskog kulturnog zajedništva. Od 2012. do 2017. godine pružena je potpora za više od 1500 projekata hrvatske nacionalne manjine. Sredstva osigurana za financijsku potporu hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu, 2017. godine iznose 1,5 milijun kuna više u odnosu na prethodni natječaj koji je objavljen 2016. godine.