Odobreni projekti

U razdoblju od 2014 – 2017 odobreno je 115 000 Eura za 96 (od 144 prijavljena) projekata udruga i organizacija hrvatske nacionalne manjine koje djeluju u Republici Makedoniji.

Odobreni projekti: