Ministar financija dr.sc. Zdravko Maric sudjelovao na sastanku Euroskupine u proširenom formatu i sastanku Vijeca za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN)

Na sastanku Euroskupine u ukljucivom formatu, nastavljena je rasprava na ministarskoj razini o proracunskom instrumentu za konvergenciju i konkurentnost za europodrucje i države u tecajnom mehanizmu (ERM II), a u kontekstu produbljivanja Ekonomske i monetarne unije. U okviru radnog dorucka Vijeca, ministri financija održali su razmjenu mišljenja o nedavno objavljenim Zimskim makroekonomskim prognozama te su informirani o glavnim zakljuccima održanog sastanka Euroskupine. U okviru zakonodavnog dijela sastanka Vijeca ECOFIN-a, potvrden je opci pristup Vijeca u pogledu Prijedloga Uredbi kojima se preispituje i revidira ucinkovitost Europskog sustava financijskog nadzora. U nezakonodavnom dijelu sastanka Vijeca, održana je razmjena mišljenja o ucinkovitijem i demokraticnijem nacinu odlucivanja o poreznoj politici EU-a što ukljucuje i prijedlog za postupan i ciljani prelazak na glasovanje kvalificiranom vecinom u okviru redovnog zakonodavnog postupka u odredenim podrucjima zajednicke porezne politike EU-a. Takoder, na sastanku su usvojeni Zakljucci Vijeca o Izvješcu o fiskalnoj održivosti za 2018. godinu, te Preporuke Vijeca za davanje razrješnice Europskoj komisiji za izvršenje proracuna EU-a za financijsku godinu 2017. te Zakljucaka Vijeca o smjernicama za izradu proracuna EU-a za 2020. godinu.

Priopćenja