Sastanak Vijeca za konkurentnost (COMPET industrija i unutarnje tržište)

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske g. Darko Horvat, sudjelovao je na sastanku Vijeca za konkurentnost održanom 18. veljace u Bruxellesu. Na sastanku je nastavljena rasprava na ministarskoj razini o utjecaju umjetne inteligencije na industriju EU-a. Rasprava je bila usmjerena na izazove s kojima se države clanice susrecu u osmišljavanju i provedbi svojih Strategija za umjetnu inteligenciju i eventualno dodatne mjere koje bi bile potrebne a koje nisu sadržane u Koordiniranom planu za umjetnu inteligenciju kojeg je Komisija objavila u prosincu prošle godine. U okviru ove tocke, usvojeni su i Zakljucci Vijeca koji predstavljaju odgovor Vijeca na objavljeni Koordinirani plan za umjetnu inteligenciju. Na temelju prezentacije Europske komisije o ucinku vrijednosnih lanaca na konkurentnost i produktivnost, ministri su održali razmjenu mišljenja o glavnim prioritetima o buducnosti unutarnjeg tržišta, u kontekstu najavljene rasprave na Europskom vijecu 21 - 22 ožujka 2019. Nastavno na objavljenu Komunikaciju Europske komisije Cisti planet za sve: strateška dugorocna vizija za klimatski neutralno gospodarstvo, održana je rasprava o odnosu izmedu buduce strategije industrijske politike EU i dugorocne vizije za prosperitetnu, modernu, konkurentnu i klimatski neutralnu Europu do 2050. U nastavku je održana rasprava u kojoj mjeri je Europski semestar bio ucinkovit u provedbi relevantnih i znacajnih strukturnih reformi za poboljšanje konkurentnosti i rasta u državama clanici.

Priopćenja